Маркетинговий аналіз енергетичної ефективності транспортних засобів

Опис пропозиції: Забезпечення збереження енергії та ресурсів при створенні та експлуатації автотранспортних засобів є основною ідеєю управління розвитком рухомого складу в автотранспортній системі. Різноманітність умов експлуатації обумовила широку спеціалізацію автомобілів, які відрізняються специфічними властивостями, що забезпечують їх використання в конкретних

Система Рятівний Вектор/Vector Rescue проєктування схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків за умов протизаконного втручання у функціонування об’єктів транспортної інфраструктури

Опис пропозиції: За основу ідеї взято вимогу щодо швидкої та адекватної реакції на складні завдання щодо транспортного обслуговування за умов протизаконного втручання у функціонування вулично-дорожньої мережі та діяльність міського, приміського та міжміського пасажирського транспорту. Система забезпечує  невідкладні заходи щодо розосередження

Система Синергія Витривалості Україна/Synergy of Endurance Ukraine проєктування цементобетонних дорожніх одягів для застосування в несних конструкціях з різними режимами роботи та умов експлуатації

Опис пропозиції: За основу ідеї взято поєднання системи знань у різних галузях для вирішення актуальних проблем державного, галузевого та регіонального рівнів щодо експлуатаційної надійності і довговічності аеродромних та автодорожніх покриттів й раціонального використання місцевих ресурсів. Підвищення несної здатності, тріщиностійкості, довговічності

Ландшафтний дизайн. Організація простору та благоустрій територій/Навчальний посібник

Опис пропозиції: Практичний курс передбачає виконання комплексу завдань із ландшафтного дизайну, спря­мо­ваних на розкриття основних методів аналізу ландшафтних ситуацій, принципів формування бла­гоустрою та об­­­ладнання міських паркових та рекреаційних територій різного масштабу. Призначено для студентів  спеціальності 022 “Ди­зайн”. Інноваційні аспекти та