Комп’ютерне прогнозування і запобігання аварійним режимам буріння похило- скерованих та горизонтальних свердловин на етапах їх проектування і проходки

Опис пропозиції: У даний час буріння надглибоких вертикальних і похило-скерованих нафтових і газових свердловин відбувається на межі сучасних технологічних можливостей при граничних значеннях швидкостей, гідростатичних тисків і температур, а також параметрів міцності та зносу матеріалів бурильних колон при суттєвому впливі

Методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями.

Опис пропозиції: Розроблено методики та програми просторового розрахунку конструкцій композитної структури з ускладненими фізико-механічними властивостями, таких як шаруваті плити та циліндричні оболонки із високим рівнем рiзномодульностi складових матеріалів, анізотропії; пружні, композитні та гнучкі трубопроводи, пружні тонкостінні оболонкові тіла з рухомим

Фізика. Частина 1: методичні вказівки для студентів заочної форми навчання.

Опис пропозиції: у методичних вказівках першої частини наведено 120 типових задач з наступних розділів фізики: механіки, молекулярної фізики і термодинаміки. У кожному розділі наведено теоретичні відомості та приклади розв’язку задач (усього 35 прикладів), які підібрані таким чином, щоб проілюструвати основні

Методичні вказівки. Основи організації та безпеки руху транспортних засобів

Опис пропозиції: Зміст методичних вказівок орієнтовано на формування у студентів знань та практичних навичок, що сприятиме подальшому ефективному їх використання у професійному середовищі. В методичних вказівках надана інформація про організацію роботи по попередженню ДТП в АТП, транспортні засоби і безпеку