Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (скорочений курс) для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти за скороченим терміном навчання галузі знань 19 «Архітектура та будівництво», спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія», галузі знань 01 «Освіта» спеціальності 015 «Професійна освіта (транспорт)». Методичні вказівки

Методичні вказівки до виконання завдань самостійних робіт з дисципліни «Теоретична механіка» (розділ «Динаміка та аналітична механіка») для студентів денної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 19 “Архітектура та будівництво” спеціальностей 192 “Будівництво та цивільна інженерія”, 194 “Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології”; галузі знань 13 “Механічна інженерія” спеціальностей 131 “Прикладна механіка”,

Методичні вказівки до вивчення та виконання практичних завдань з дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія» для студентів денної форми навчання

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів денної форми здобуття освіти галузі знань 12 «Інформаційні технології», спеціальності 124 «Системний аналіз». Методичні вказівки вміщують загальні методичні рекомендації з вивчення дисципліни «Лінійна алгебра та аналітична геометрія», необхідні теоретичні відомості, що проілюстровані

Методичні вказівки до виконання циклу розрахунково–графічних робіт з динаміки механічних систем на базі ПЗ «OpenModelica» для студентів заочної форми здобуття освіти

Опис пропозиції: Методична розробка рекомендується для студентів заочної форми здобуття освіти технічних вузів галузі знань 13 «Механічна інженерія», спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»; галузі знань 14 «Електрична інженерія», спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування». Методичні вказівки вміщують завдання до виконання циклу розрахунково-графічних робіт