Category Archives: Транспорт

Рекомендації щодо покращення фінансового забезпечення вітчизняної транспортної галузі

Опис пропозиції: Розроблено практичні рекомендації, щодо визначення та реалізації заходів по покращенню фінансового забезпечення підприємств вітчизняної транспортної галузі, які направлені на створення умов подальшого розвитку підприємств, підвищення їх конкурентоспроможності, покращення умов обслуговування споживачів транспортної продукції. Впровадження розроблених рекомендацій в практичну

Поліпшення пускових якостей транспортних двигунів за низьких температур навколишнього середовища

Опис пропозиції: Теоретичні та експериментальні дослідження впливу підігріву повітря на впуску двигуна в умовах низьких температур навколишнього повітря на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних двигунів. Аналіз напрямів поліпшення паливної економічності двигунів внутрішнього згоряння рекуперацією теплової енергії відпрацьованих газів; аналіз пристроїв

Методика порівняння експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок

Опис пропозиції: Ключовим у даній методиці є математичне моделювання формування експлуатаційних витрат автобусів та тролейбусів з різними видами силових установок під час використання на маршрутах з частковою відсутністю контактної мережі, де необхідно використовувати автономний хід. Авторами методики, після аналізу складу експлуатаційних

Маркетинговий аналіз енергетичної ефективності транспортних засобів

Опис пропозиції: Забезпечення збереження енергії та ресурсів при створенні та експлуатації автотранспортних засобів є основною ідеєю управління розвитком рухомого складу в автотранспортній системі. Різноманітність умов експлуатації обумовила широку спеціалізацію автомобілів, які відрізняються специфічними властивостями, що забезпечують їх використання в конкретних