Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)» (Частина І) для студентів ІV курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практика перекладу з другої іноземної мови (німецька мова)» (Частина І) розроблені з метою закріплення перекладацьких навичок під час самостійної роботи. Методичні рекомендації містять групи вправ у

Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи у віртуальному навчальному середовищі Moodle з дисципліни «Практичний курс англійської мови» (Частина ІІ) для студентів І і ІІ курсів денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс англійської мови» розроблені з метою забезпечення ефективного навчання аудіювання студентів І та ІІ курсів та організації їх самостійної роботи. Методичні рекомендації містять групи вправ

Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» для студентів ІІ курсу денної форми навчання за спеціальністю 035 «Філологія»

Опис пропозиції: Методичні рекомендації для підготовки до домашнього читання та самостійної роботи з дисципліни «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)» розроблені з метою забезпечення їх ефективної підготовки до практичних занять з домашнього читання. Методичні рекомендації містять перелік завдань до текстів,

Методика збільшення ресурсу використання універсальної моторно-трансмісійної оливи

Опис пропозиції: Сутність методу – дана методика викладена у вигляді послідовності певних процесів (попередня оцінка обраних зразків НМ (наномодифікаторів) та визначення найбільш ефективного серед них; проведення лабораторних триботехнічних випробувань та порівняльний аналіз отриманих результатів щодо ефективності використання стандартизованої оливи та