Звіт за результатами дослідження мультимодальних транспортно-логістичних систем в Україні та визначення пріоритетних напрямків розвитку регіональних центрів логістики

1. Загальний опис:
Заголовок:
Звіт за результатами дослідження мультимодальних транспортно-логістичних 
систем в Україні та визначення пріоритетних напрямків розвитку регіональних 
центрів логістики
Анотація пропозиції :
Навчальний заклад м. Київ, пропонує підприємствам транспорту звіт за результатами 
дослідження мультимодальних транспортно-логістичних систем в Україні та визначення 
пріоритетних напрямків розвитку регіональних центрів логістики
Опис пропозиції:
Дослідження містить аналіз наступних питань: 
1. наявної дислокації логістичних центрів за регіонами України та їх спеціалізації; 
2. конкретизації законодавчо-нормативної бази, що контролює діяльність центрів; 
3. вивчення досвіду закордонних держав з позиції розвитку мультимодальних транспортно-
логістичних систем та регіональних центрів розвитку; 
4. уточнення дієвості класичних методів аналізу дислокації логістичних центрів;
5. обґрунтування пропозицій по дислокації логістичних центрів з урахуванням 
інфраструктури регіонів, де за найменшу одиницю виміру розподільчої логістичної 
системи запропоновано обрати роздрібне підприємство, яке безпосередньо передає 
продукцію кінцевому споживачу; за укрупнену одиницю розподільчої логістичної системи 
розглянуто дистрибуційні центри та складську нерухомість логістичних операторів, 
які є посередниками у ланцюгу постачання продукції від крупнооптового підприємства 
або виробника до роздрібної точки; за найбільшою одиницею розвитку логістичної 
системи обрано термінали, порти, хаби, які є «транзитними» посередниками 
передусім при здійсненні зовнішньоекономічних операцій.
Таким чином пропозиції за результатами дослідження мультимодальних транспортно-
логістичних систем з приводу розвитку регіональних центрів логістики наведені з 
урахуванням ієрархічної структури розподільчої логістичної системи країни, що 
дозволяє уникнути дефіциту певного типу логістичних центрів на певній території 
(регіоні, області, місті). 
Запропоноване дослідження у формі звіту буде корисним для великих транспортно-
логістичних компаній, що планують збільшення долі ринку через розширення компетенцій 
у напрямках будівництва та експлуатації логістичних консолідаційно-розподільчих 
центрів в Україні. Також його доцільно використовувати державним профільним 
міністерствами та відомствами для розробки програм розвитку регіонів та загальної 
державної програми.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Дослідження доповнює програму підтримки інтеграції України до Транс-Європейської 
транспортної мережі ТЄМ-Т (The European Union’s Programme for Ukraine) і не обмежується 
суто статистичним аналізом даних щодо кількості та якості, вакантності та попиту на 
логістичні центри в регіонах країни. Натомість звіт містить рекомендації та пропозиції 
з визначення пріритетних завдань для розвитку регіональних центрів логістики. Наведено 
аналіз того, який регіон країни найбільше потребує логістичного центру певної 
спеціалізації: гуртові бази овочесховищ, холодні склади, центри передислокації тощо. 
Враховано наявність та розвиток транспортних коридорів України, існуєче конкурентне 
середовище в регіоні, його потенціал.
Технологічні ключові слова:
2.3 . Управління процесами , логістика, 
2.8. Транспортна інфраструктура, 
2.8.5. Автодорожний транспорт
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Очікування свідоцтва про авторські права
Коментарі:
Очікування свідоцтва про авторські права

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1 Транспорт, перевезення, 
9.1.2 Перевезення автотранспортом, 
9.3.4 Дистриб’ютори, імпортери і оптовики
Існуючі та потенційні області застосування:
Дослідження може бути застосовано у будь-якій галузі народного 
господарства та у державній політиці

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Технічна кооперація між університетом може бути проведена з підприємствами 
будь-якої галузі економіки з метою уточнення та адаптації отриманих результатів 
до потреб замовника. Також, задачею партнера є фінансування процесу адаптації 
та можливих подальших досліджень
Область діяльності партнера:
Підприємства будь-якої галузі економіки
Задачі партнера:
Фінансування подальших досліджень та адаптація 
методики до потреб замовника
Яким країнам надається перевага: 
Переваг нема

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
м. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Горбенко Олександра Вікторівна
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортного права та логістики
Телефон:
+38(050)616-70-50
E-mail:
agorbenko1501@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович