Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 “Транспортні технології”

1. Загальний опис:
Заголовок:
Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки для студентів, 
які навчаються за напрямом 6.070101 "Транспортні технології"
Анотація пропозиції :
Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві пропонують 
Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки з метою надання 
допомоги при проведенні контрольних робіт з курсу технічної механіки. Автори 
шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Збірник завдань для модульного контролю з технічної механіки рекомендовано 
для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 "Транспортні технології". 
Збірник вміщує програму дисципліни "Технічна механіка", таблицю розподілу балів, 
зміст лекцій, практичних та лабораторних занять, питання курсу технічної механіки, 
завдання для модульного контролю та додаток з необхідними при виконанні завдань 
таблицями.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Збірник завдань для проведення модульного контролю з дисципліни "Технічна механіка" 
створено з урахуванням вимог до фахівців за напрямом підготовки "Транспортні технології" 
з метою перевірки засвоєння студентами знань з теоретичних основ конструювання, 
виготовлення та технічної експлуатації машин та їх елементів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання Збірника для навчання студентів і  педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
НТУ
Адреса:
Вул. Суворова 1
Місто/Країна:
М. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Гончар Михайло Олександрович,   
Ніколаєнко Володимир Анатолійович
Відділ/Департамент:
кафедра теоретичної та прикладної механіки
Телефон:
044-286-38-89
E-mail:
mehkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.