Збірник наукових праць «Фундаменталізація професійної підготовки у вимірі Європейського освітянського простору»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Збірник наукових праць «Фундаменталізація професійної підготовки 
у вимірі Європейського освітянського простору»
Анотація пропозиції :
Фахівці ВНЗ м. Києва пропонують збірник наукових праць, в якому 
подані результати наукових досліджень в галузі вищої професійної 
підготовки в контексті інтеграції вищої освіти України в єдиний 
освітянський простір Європи. Автори шукають зацікавлених у 
видавництві та розповсюдженні збірника наукових праць для 
студентів, магістрів, фахівців в галузі професійної підготовки.
Опис пропозиції:
Автори досліджують проблеми фундаменталізації освіти, покликаної 
забезпечити професійну мобільність сучасного фахівця, а також 
питання пріоритетності інтегрованих фундаментальних знань у плані 
підготовки сучасних фахівців. Вивчають характерні тенденції 
формування Європейського освітянського простору в національних 
моделях країн-учасниць та Європи в цілому. Визначають ефективні 
шляхи модернізації вищої освіти України в контексті європейської 
освітньої інтеграції.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Визначено широке коло питань, пов’язаних з розробкою та запровадженням 
інноваційних освітянських технологій
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) Інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання збірника наукових праць для навчання студентів 
і педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ/ Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хорошун Б.І.
Відділ/Департамент:
кафедра теорії та історії держави і права
Телефон:
284-68-07
E-mail:
ludmila.ntu@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович