Застосування зовнішнього магнітного поля для одержання визначеної щільності лінійних дефектів (дислокацій) кристалічної структури поверхневих металів при дифузійному боруванні

1. Загальний опис:
Заголовок:
Застосування зовнішнього магнітного поля для одержання 
визначеної щільності лінійних дефектів (дислокацій) 
кристалічної структури поверхневих металів при 
дифузійному боруванні.
Анотація пропозиції :
Фахівцями в області обробки металів університету в м. Києві 
розроблено метод борування деталей машин в зовнішньому 
магнітному полі (ЗМП) -  один з нових напрямків в фізичному 
матеріалознавстві. Борування, головним чином, використовується 
для зміцнення поверхонь деталей, які працюють в трибологічних 
умовах, де часто переважає абразивний знос та високі термічні 
навантаження. Науковці зацікавлені в співпраці з підприємствами 
в галузі машинобудування, а саме магнітно-термохімічної обробки 
металів.
Опис пропозиції:
Задачею запропонованого способу використання зовнішнього 
магнітного поля є здійснення керованого процесу утворення 
дислокаційної  структури та одержання визначеної щільності 
дислокацій, і на цій основі, надання необхідних фізико-механічних 
властивостей металу, в першу чергу – підвищення його міцності, 
зносостійкості та жаростійкості.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Застосування зовнішнього магнітного поля при дифузійному боруванні 
для одержання необхідної щільності дислокацій в поверхневих шарах 
деталей машин і механізмів дає можливість науково-обгрунтовано 
вибрати режими борування (зміцнення) металевих виробів за 
заздалегідь побудованих залежностях (графічними чи табличними) 
і отримувати задані фізико-механічні властивості робочих поверхонь 
деталей, виготовлених зі сталей та чавунів.  Зовнішнє магнітне 
поле значно (в 2 -3 рази) дозволяє скоротити тривалість процесу 
магніто-термохімічної обробки і істотно покращити якість зміцнених, 
або відновлених деталей машин і механізмів.
Технологічні ключові слова:
1.1.7. Магнітні та надпровідні матеріали / пристрої
2.7.10. Метали і сплави
2.2.2. Покриття
2.2.14. Обробка поверхонь (фарбування, гальваніка, полірування, 
хімічне та фізичне осадження з газової фази)
Додаткова інформація:
В дослідженнях при боруванні сталевих деталей виявлено, що в 
залежності від напруженості магнітного поля істотно змінюється 
густина дислокацій і підтверджено, що в процесі борування вони 
перебувають в постіному русі, який обумовлюється безпосередньо 
величиною напруженості магнітного поля, їх рух в магнітному полі 
значно прискорюється. Магнітне поле діє на процесс борування, 
як каталізатор. Граничними величинами напруженості магнітного 
поля при боруванні є 5кА/м – 2,5МА/м.
Поточна стадія розвитку:
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
застосування зовнішнього магнітного поля напруженістю 5кА/м 
як засобу одержання визначеної щільності лінійних дефекетів 
(дислокацій) кристалічної структури поверхневих шарів металів 
при дифузійному боруванні
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок
Коментарі:
Патент на винахід №76331. Дмитриченко М.Ф., Барилович Л.П., 
Ткачук В.М.Застосування зовнішнього магнітного поля для 
одержання визначеної щільності лінійних дефектів (дислокацій) 
кристалічної структури поверхневих металів при дифузійному 
боруванні. 17.07.2006. Бюл. №7.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.1. Матеріали і хімікати 
8.3. Промислове устаткування і машини
Існуючі та потенційні області застосування:
Винахід, який запропонований заявником відноситься до галузі 
машинобудування, а саме до магнітно-термохімічної обробки 
металів і сплавів, і може бути використаний в машинобудуванні 
та в ремонтному виробництві.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
технічні заводи по обробці металів та сплавів
Область діяльності партнера:
ремонтне виробництво
Задачі партнера:
практична реалізація
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Савчук Анатолій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра виробництва, ремонту та матеріалознавства
Телефон:
(044) 280-18-86
E-mail:
tolik_savchuk@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович