Застосування проектного підходу в управлінні технологіями пасажирських перевезень при взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту в інтегрованих транспортних системах

1. Загальний опис:
Заголовок:
Застосування проектного підходу в управлінні технологіями 
пасажирських перевезень при взаємодії авіаційного з іншими 
видами транспорту в інтегрованих транспортних системах
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та 
наукових розробок, запропонував застосування проектного підходу 
в управлінні технологіями пасажирських перевезень, що дозволяє 
задовольнити попит на перевезення, скорочення витрат часу 
пасажирів на їх переміщення та виявлення особливостей застосування 
проектного підходу при взаємодії авіаційного з іншими видами 
транспорту при їх ефективному використанні в інтегрованих 
транспортних системах
Опис пропозиції:
- на основі використання проектного підходу в процесах управління 
пасажирськими перевезеннями розроблені методи і моделі, що дозволяють 
обґрунтувати впровадження даних проектів в інтегрованих системах при 
взаємодії авіаційного з іншими видами транспорту;
- вдосконалена методика використання проектного підходу при взаємодії 
різних видів пасажирського транспорту дає можливість обґрунтувати 
структуру управління транспорту та узагальнити вимоги до стану його 
функціонування; 
- вдосконалена методика визначення вимог до інтероперабельності між 
системами, їх складовими і процедурами регіональної мережі управління 
різними видами транспорту; 
- вирішена задача взаємодії різних видів пасажирського транспорту з 
використанням цільової функції, в якій враховані інтереси як пасажирів, 
так і транспортних операторів, що приймають участь у процесі перевезень;
- розроблена модель прогнозування, що орієнтована на функціонально-
імовірнісні властивості вихідної інформації, з урахуванням особливостей 
вимог пасажирів до рівня якості та вартості наданого транспортного 
обслуговування;
- розроблений метод узгодження розкладів руху при взаємодії різних 
видів пасажирського транспорту в інтегрованих транспортних системах
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє отримати модель прогнозування, що 
орієнтована на функціонально-імовірнісні властивості вихідної інформації, 
з урахуванням особливостей вимог пасажирів до рівня якості та вартості 
наданого транспортного обслуговування та метод узгодження розкладів 
руху при взаємодії різних видів пасажирського транспорту в інтегрованих 
транспортних системах
Технологічні ключові слова:
1.2. Обробка інформації, інформаційні системи,
Управління технологічним потоком.  
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами.
Додаткова інформація:
Розробка механізму узгодження дій системи авіаційного з 
іншими видами транспорту для розширення міжнародних 
транспортних зв'язків, ефективного використання транзитного 
потенціалу та інтеграції транспортної системи країни до 
світової. Вивчення закономірностей формування попиту на 
перевезення для обґрунтування проектів пасажирських 
перевезень при взаємодії авіаційного з іншими видами 
транспорту. Приведення рівня транспортного обслуговування 
населення до вимог міжнародних соціальних стандартів
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Промисловий зразок
Коментарі:
Патент України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.1. Комерційні комунікації. 
4. Інші. комерційні комунікації.
Існуючі та потенційні області застосування:
Управління знаннями, управління процесами.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортні оператори, місцеві держадміністрації, 
науково-дослідні установи
Область діяльності партнера:
сфера управління знаннями та управління процесами.
Задачі партнера:
Впровадження технології в сфері управління знаннями та 
управління процесами.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,  Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович