Застосування біоетанолу в якості добавки до бензину та удосконалення систем живлення двигунів колісних транспортних засобів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Застосування біоетанолу в якості добавки до бензину та удосконалення 
систем живлення двигунів колісних транспортних засобів
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо 
розширення паливної бази автомобільного транспорту застосуванням 
біоетанолу в якості добавки до бензину та удосконаленням систем 
живлення двигунів.
Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на 
удосконалення систем живлення для можливості використання біоетанолу 
в якості добавки до бензину, проведення спільних експериментальних 
досліджень.
Опис пропозиції:
Теоретичні та експериментальні дослідження впливу добавок біоетанолу 
до бензину на паливно-економічні та екологічні показники автомобільних 
двигунів, аналіз шляхів покращення цих показників зміною регулювань 
систем двигунів, а також визначення паливної економічності та 
екологічних показників роботи двигунів з сучасними системами живлення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє 
забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення 
теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів 
для визначення паливної економічності та екологічних показників 
двигунів при використанні біоетанолу в якості добавки до бензину, 
підбором раціонального співвідношення альтернативного і штатного 
палива та оптимального регулювання систем живлення і запалювання 
двигунів.
Технологічні ключові слова:
Біоетанол, паливна економічність, екологічні показники, система 
живлення, регулювання
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, 
створених для визначення показників двигуна при використанні 
біоетанолу в якості добавки до бензину.
Розрахунки показників роботи двигуна проводять згідно міського 
їздового циклу або у будь-якому з навантажувальних режимів.
Експериментальні дослідження двигунів проводять на електричних 
гальмівних стендах в широких межах швидкісних та навантажувальних 
режимів, включаючи неусталені режими при розгоні та уповільнені.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
1. «Математична модель розрахунку процесу згоряння в двигуні 
з іскровим запалюванням при роботі на суміші бензину та 
біоетанолу» Авторів: Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Щербатюк В.Б., 
Корпач А.О., Краснокутська З.І. (№ 42134 від 23.11.11 р.)
2. «Результати розрахунку процесу згоряння в двигуні при роботі 
на суміші бензину та біоетанолу» Авторів: Гутаревич Ю.Ф., 
Говорун А.Г., Щербатюк В.Б.,  Корпач А.О., Краснокутська З.І. 
(№ 42133 від 23.11.11 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.2.1. Паливні елементи, виробництво водню ; 
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані при 
обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації програми 
енергозбереження та використання альтернативних видів палива 
на транспорті та застосовуватись на підприємствах 
автомобільного транспорту, автомобільно збиральних та 
двигунобудівних підприємствах. 
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному 
процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної 
галузі, органи державного управління двигунобудівної 
промисловості, освітня установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
нафтопереробні підприємства та підприємства автомобільного 
транспорту
Задачі партнера:
реалізація програми енергозбереження та використання 
альтернативних видів палива
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Миколо Миколайович