Забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах

1. Загальний опис:
Заголовок:
«Забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах»
Анотація пропозиції :
Фахівцями, що спеціалізуються на механіці дорожньо-будівельних 
матеріалів і конструкцій дорожніх одягів університету запропоновано 
уточнення і вдосконалення теоретичного апарату конструювання 
дорожнього одягу з покриттям з урахуванням особливостей зсувостійкості 
асфальтобетону на мостах. Колектив авторів шукає партнерів для 
інвестицій та спільного впровадження методики конструювання та 
рекомендацій щодо забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного 
покриття на мостах.
Опис пропозиції:
В останні роки проблема зсувостійкості асфальтобетонного покриття 
на мостах з утворенням колійності, зсувів, напливів є одним із 
найпоширеніших дефектів, що знижує рівень безпеки руху на мостах, а 
також наносить значного збитку економіці країни. Це відбувається у 
зв’язку зі збільшенням вартості автомобільних перевезень, а також 
через виконання передчасних ремонтів асфальтобетонного покриття на 
мостах.
Планується проаналізувати умови утворення зсувних деформацій 
асфальтобетонного покриття, встановити аналітичні залежності для 
розрахунку зсувостійкості, експериментально дослідити 
термо–в’язко–пружно-пластичні характеристики асфальтобетону, для 
аналізу напруженого та граничного станів при зсувостійкості 
асфальтобетонних покриттів, розробити методику конструювання 
дорожнього одягу з покриттям на мостах підвищеної зсувостійкості, 
розробити рекомендації по забезпеченню зсувостійкості асфальтобетонного 
покриття на мостах.
На основі досліджень запропонована методика конструювання дорожнього 
одягу з асфальтобетонним покриттям підвищеної зсувостійкості на мостах; 
розроблено рекомендації по забезпеченню зсувостійкості асфальтобетонного 
покриття на мостах.
Продавець має багаторічний досвід у науково-дослідній  сфері щодо 
контролю якості, технологій дорожньо-будівельних матеріалів та конструкцій 
дорожнього одягу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Переваги перед аналогами полягають в тому, що дослідження, що 
проводились в нашій країні та за кордоном в більшості випадків 
опираються на рішення теорії пружності і недостатньо враховують 
термо–в’язко–пружно-пластичні характеристики створення зсувних 
деформацій в асфальтобетонному покритті мостів.
Тому є актуальним використання методів оцінки опору асфальтобетону 
до колієутворення в умовах України, розробка методу оцінки опору 
асфальтобетону до колієутворення та наукове обґрунтування отриманих 
результатів випробування асфальтобетону методом багаторазового 
навантаження від коліс.
Передбачається отримати такі науково-технічні результати:
-покращена технологія приготування асфальтобетонних сумішей та 
влаштування асфальтобетонного покриття на мостах;
-програмний комплекс для розрахунку на зсувостійкість асфальтобетонного 
покриття на мостах;
-методика конструювання та  практичні рекомендації по забезпеченню 
зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах;
-експериментальні зразки покриття на дослідних ділянках;
-проекти нормативних документів, технічної та технологічної документації.
Економічна та технічна ефективність роботи буде отримана за рахунок 
підвищення зсувостійкості асфальтобетонного покриття на мостах, 
що забезпечить зниження витрат на ремонт і утримання. Впровадження 
запропонованої технології дозволить замовнику забезпечити необхідний 
термін служби покриття на мостах.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.7.9.  Технологія транспортування матеріалів 
(твердих, рідких, газоподібних)
2.7.15.  Властивості матеріалів, корозія / руйнування  
2.8.5.  Автодорожний транспорт 
2.8.6.  Дорожна справа / системи управління
Додаткова інформація:
Дослідження виконуються на кафедрі дорожньо-будівельних матеріалів 
і хімії та у випробувальній лабораторії якості матеріалів транспортного 
будівництва, що обладнані необхідними засобами вимірювальної техніки, 
випробувальним та допоміжним обладнанням, яке пройшло сертифікацію та 
метрологічну повірку. Лабораторія повністю забезпечена необхідним 
обладнанням для проведення випробувань асфальтобетону згідно з ДСТУ 
Б.В.2.7-119-2003.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Україна. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
„Конструювання дорожнього одягу на мостах з асфальтобетонним 
покриттям підвищеної зсувостійкості”, № 41995 від 30.01.2012 р. 
(Онищенко А.М., Лаптєва Н.С. та ін.).

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.6. 9 Комп’ютерні послуги 
(4) послуги з обробки, аналізу і введення даних) 
8.4. Засоби утилізації відходів і боротьби із забрудненням довкілля
(2) Утилізація і повторне використання хімічних і твердих 
матеріалів)
8.5. Інші промислові вироби (не згадані в інших місцях)  
8.6. Промислові послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблена технологія забезпечення зсувостійкості асфальтобетонного 
покриття на мостах, яка запропонована заявником, може бути ефективно 
використана в дорожньо-будівельній галузі.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Принципово новий процес
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Контроль якості
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
промислова, учбова, конструкторсько-проектна, 
науково-дослідницька організація
Область діяльності партнера:
дорожньо-будівельна
Задачі партнера:
інвестиції, впровадження розробок
Яким країнам надається перевага: 
країни члени Європейського Союзу, США, Японія, Китай, Білорусь, 
Казахстан

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Онищенко Артур Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра дорожньо-будівельних матеріалів і хімії
Телефон:
(044) 285-95-28
Факс:
(044) 285-95-28
E-mail:
artur_onish@bigmir.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович