Забезпечення технологічної надійності виготовлення асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття з розробкою системи енергоаудиту

1. Загальний опис:
Заголовок:
Забезпечення технологічної надійності виготовлення асфальтобетонних 
сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття з розробкою системи 
енергоаудиту.
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових 
розробок, запропонував систему енергоаудиту та рекомендацій щодо впровадження 
енергоощадних заходів, їх техніко-економічного обґрунтування та оцінювання їх 
впливу на навколишнє природне середовище при будівництві автомобільних доріг 
та аеродромів за рахунок удосконалення існуючого тепловізійного методу контролю 
для визначення тепловтрат на асфальтобетонних заводах (АБЗ) та при влаштуванні 
асфальтобетонних шарів.
Опис пропозиції:
За результатами досліджень будуть рекомендовані заходи по модернізації існуючих 
АБЗ та удосконалені технологічні карти виконання основних робіт по будівництву 
шарів основи і покриття автомобільних доріг та аеродромів. Запропонована розробка 
удосконалить технологію приготування асфальтобетонних сумішей та влаштування 
асфальтобетонного покриття автомобільних доріг та аеродромів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована система дозволяє отримати нові або покращити існуючі технології 
приготування асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонного покриття, 
розробляти програмні продукти, методики та методичні рекомендації.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва. 
2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи.
Додаткова інформація:
Система енергетичного аудиту дозволяє оптимізувати виробничий процес приготування 
асфальтобетонних сумішей та влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу, 
зменшувати енерговитрати та, забезпечувати задану надійність.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
4.6.1 Енергетичний менеджмент; 
4.6.4 Теплоізоляція, енергетична ефективність будівель; Будівництво.
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг.
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження системи у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет  Міністерства освіти та науки України
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович