Визначення очікуваних транспортних потоків для платних об’єктів автодорожньої інфраструктури

1. Загальний опис:
Заголовок:
Визначення очікуваних транспортних потоків для платних 
об’єктів автодорожньої інфраструктури
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику 
визначення очікуваних транспортних потоків для платних 
об’єктів автодорожньої транспортної інфраструктури. 
Запропонована методика спирається на врахуванні існуючих 
та очікуваних транспортних потоків регіону. а також інтересів 
користувачів об’єктів автодорожньої транспортної інфраструктури.
Опис пропозиції:
Методика призначена як для приватних інвесторів, так й для 
органів державного управління усіх рівнів, до компетенції яких 
входять питання інвестування із залученням приватних інвесторів. 
Методика дозволяє на основі врахування існуючих та очікуваних 
транспортних потоків регіону та інтересів користувачів визначити 
імовірний розподіл таких потоків між платними та безплатними 
об’єктами транспортної інфраструктури. Отримана в результаті 
інформація є корисною під час обґрунтування доцільності реалізації 
транспортних інфраструктурних інвестиційних проектів для 
прогнозування очікуваних грошових потоків.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість визначити імовірний 
розподіл існуючих та очікуваних транспортних потоків регіону 
між платними та безплатними об’єктами транспортної інфраструктури. 
Використання такої інформації підвищить надійність оцінок 
очікуваних грошових потоків від реалізації транспортного 
інфраструктурного проекту та знизить ризики для інвесторів.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного доопрацювання 
для врахування особливостей об’єкта транспортної інфраструктури, 
реалізація якого передбачається інвестиційним проектом замовника.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Одержані результати опубліковані у журналах, що входять до 
міжнародної наукометричної бази

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, 
реконструкцію, розширення, оновлення об’єктів основних 
засобів. Методика може бути використана у галузі транспортної 
інфраструктури.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1) приватні інвестори, що розглядають потенційні проекти 
будівництва, реконструкції, розширення, оновлення об’єктів 
основних засобів,
2) державні органи управління всіх рівнів, що передбачають 
реалізацію інвестиційних проектів за участю приватних 
інвесторів
Область діяльності партнера:
інвестиції у будівництво, виробництво, надання послуг
Задачі партнера:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного 
проекту, що передбачається реалізувати, фінансування 
проведення необхідних обчислень за проектом.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, 
Канада, Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010.
Контактна особа (ПІБ):
Бондар Наталія Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович