Визначення ефективності участі приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається на засадах державно-приватного партнерства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Визначення ефективності участі приватного бізнесу в 
інвестиційних проектах, реалізація яких передбачається 
на засадах державно-приватного партнерства
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з Києва (Україна) пропонує методику 
оцінювання ефективності участі приватних інвесторів у 
проектах державно-приватного партнерства у будівництво 
(реконструкцію) об’єктів основних засобів. Запропонована 
методика спирається на використання економіко-математичної 
моделі оцінювання очікуваних грошових потоків від проекту, 
імовірних ризиків, визначенні необхідного обсягу державних 
гарантій, розподілу ризиків та очікуваного виграшу між 
учасниками такого проекту.
Опис пропозиції:
Методика призначена як для приватних інвесторів, так й для 
органів державного управління усіх рівнів, до компетенції 
яких входять питання інвестування із залученням приватних 
інвесторів.
Методика дозволяє на основі обчислення очікуваних грошових 
потоків від проекту визначити імовірні втрати та виграш від 
його реалізації, обґрунтувати розподіл ризику та виграшу між 
учасниками проекту. Запропонована економіко-математична модель 
передбачає врахування мінливості чинників, що впливають на 
формування грошових потоків від проекту, а саме: вартості 
об’єкта будівництва (реконструкції) (будівельних матеріалів, 
роботи машин та механізмів, витрат на оплату праці), 
експлуатаційних витрат, доходів від експлуатації об’єкта, 
вартості залучення кредитів тощо.
Модель може бути підлаштована з урахуванням галузевих 
особливостей будівництва та експлуатації об’єкта (транспортна 
інфраструктура, рухомий склад, промислові виробництва, 
обладнання, туристично-рекреаційні об’єкти, торгівельно-
розважальні заклади, готельно-ресторанні комплекси тощо). 
Спирається на схему проектного фінансування.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована методика дає можливість інвесторам об’єктивно 
оцінити свої можливі втрати та виграш від участі у реалізації 
потенційного інвестиційного проекту, прийняти рішення щодо 
доцільності участі у ньому та обґрунтувати розподіл ризику 
і виграшу між учасниками проекту.
Технологічні ключові слова:
2.3.  Управління процесами, логістика
2.8.  Транспортна інфраструктура
10.1.2. Оцінка ризику  
11.1.  Моделі соціально-економічного розвитку,економічні 
аспекти
11.7.  Інструменти прогнозування
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Методична розробка готова. Може потребувати певного 
доопрацювання для врахування галузевих особливостей 
інвестиційних проектів замовника.
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Одержані результати опубліковані у журналах, що 
входять до міжнародної наукометричної бази

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
9.2. Фінанси, страхування, нерухомість
5) Інвестиційні групи
9.3. Послуги
5) Консалтинг
9.4. Виробництво
9.7. Будівництво і будівельна продукція
Існуючі та потенційні області застосування:
Інвестиційні проекти, що передбачають нове будівництво, 
реконструкцію, розширення, оновлення об’єктів основних 
засобів. Методика може бути використана у галузях: 
транспортної інфраструктури, житлового та промислового 
будівництва, промислового виробництва, туристично-
рекреаційної сфери, будівництва (реконструкції) торгівельно-
розважальних закладів тощо.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне обслуговування
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
1) приватні інвестори, що розглядають потенційні 
проекти будівництва, реконструкції, розширення, 
оновлення об’єктів основних засобів,
2) державні органи управління всіх рівнів, що 
передбачають реалізацію інвестиційних проектів за 
участю приватних інвесторів
Область діяльності партнера:
інвестиції у будівництво, виробництво, надання послуг
Задачі партнера:
надання інформації про галузеві особливості інвестиційного 
проекту, що передбачається реалізувати, фінансування 
виконання роботи з оцінювання ефективності участі 
приватного бізнесу в інвестиційних проектах, реалізація 
яких передбачається на засадах державно-приватного 
партнерства.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Молдова, Грузія, Казахстан, країни ЄС, 
Канада, Австралія, США, КНР, Індія, Бразилія.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна, 01010
Контактна особа (ПІБ):
Бондар Наталія Миколаївна
Відділ/Департамент:
Кафедра менеджменту
Телефон:
044 2808438
E-mail:
Ruta2000@ukr.net
URL: http://www.ntu.kar.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.