Використання альтернативних палив та удосконалення систем регулювання та живлення двигунів колісних транспортних засобів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Використання альтернативних палив та удосконалення систем регулювання та 
живлення двигунів колісних транспортних засобів
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує проект заходів щодо поліпшення 
паливної економічності та екологічних показників двигунів використанням 
альтернативних палив. Автори шукають партнерів для реалізації проектів 
спрямованих на удосконалення систем живлення для можливості використання 
різних видів альтернативних палив щодо покращення паливної економічності 
та зменшення шкідливих викидів, проведення спільних експериментальних досліджень.
Опис пропозиції:
Теоретичні та експериментальні дослідження використання біогазу в якості добавки 
до товарного палива.
Аналіз шляхів зниження токсичності та поліпшення паливної економічності бензинових 
двигунів в режимах малих навантажень і холостого ходу при додаванні водню до 
паливоповітряної суміші. 
Теоретичні та експериментальні дослідження впливу добавок біоетанолу до бензину. 
Дослідження динамічних та екологічних показників двигунів при роботі на бензині 
з добавками спиртових сполук.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє забезпечити 
замовника технічними засобами для можливості проведення теоретичних досліджень 
та експериментальних випробувань двигунів для визначення паливної економічності 
та екологічних показників двигунів при використанні біогазу, біоетанолу та водню 
в якості альтернативних палив, підбором раціонального співвідношення альтернативного 
і штатного палива.
Технологічні ключові слова:
Біоетанол, біогаз, водень, паливна економічність, шкідливі речовини, екологічні 
показники
Додаткова інформація:
Розрахункові дослідження виконують на математичних моделях, створених для 
визначення показників двигуна при використанні палив з додаванням різній кількості 
біоетанолу, біогазу та, водню.
Розрахунки показників роботи двигуна проводять згідно міського їздового циклу або 
у будь-якому з навантажувальни
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.2.1. Паливні елементи, виробництво водню ; 
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть застосовуватись на підприємствах 
автомобільного транспорту, автомобільно збиральних та двигунобудівних підприємствах. 
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:

4. Інформація про вашу організацію:
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович