Виконати аналіз та розробити національний стандарт з влаштування водовідведення з мостів

Опис пропозиції: Проблема відведення поверхневих вод з
проїзної та пішохідної частин мостових споруд є важливою і
актуальною. Якісне та регулярне відведення поверхневих вод
поліпшує експлуатаційні умови та впливає на довговічність мостових
споруд. Вирішення цієї проблеми потребує залучення сучасних підходів
та конструктивних рішень на етапах проектування, експлуатаційного
утримання, проведення ремонтних робіт та реконструкції об’єктів.
Застосування новітніх технологій та матеріалів, які значно підвищать
надійність споруд, збільшать технологічну та економічну ефективність
проведення будівельних робіт, що сприятиме подовженню строків
експлуатації споруд.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Впровадження та
використання розроблюваного проекту ДСТУ сприятиме вирішенню
пріоритетних питань щодо актуальних проблем улаштування систем
поверхневого водовідведення на автодорожніх мостах, що в свою чергу
забезпечить якість транспортно-експлуатаційних показників транспортних
споруд та збереження окремих вузлів від передчасного руйнування,
збільшить строк їх експлуатації та покращить екологічний стан довкілля.
Тип шуканого партнера: проектна, будівельна, науково-дослідна
організація.
Область діяльності партнера: проектування, ремонт, будівництво
мостів.
Задачі, що стоять перед партнером: сприяння впровадженню новітньої
системи водовідводу на мостах та контролу якості, технічного
обслуговування і технічного консультування
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.