Впровадження накопичувальної рейтингової системи «Як стати міністром?»

1. Загальний опис:
Заголовок:
Впровадження накопичувальної рейтингової системи 
«Як стати міністром?»
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та 
наукових розробок, запропонував впровадити накопичувальну 
рейтингову систему «Як стати міністром?» для використання 
отриманих студентами базових рейтингових балів у подальшій 
професійній діяльності
Опис пропозиції:
створення регіонального банку даних рейтингу абітурієнтів, 
студентів/випускників, викладачів та роботодавців у сфері 
транспорту;
- залучення професіоналів різного рівня кваліфікації для 
виконання завдань різного рівня складності при управлінні 
проектами та програмами у сфері транспорту;
- формування команди управління проектами та програмами у 
сфері транспорту для суб'єктів різних рівнів управління в 
умовах UPGRADE;
- вивчення потреб у спеціалістах сфери транспорту в регіонах;
- підбір кандидатур для участі в конкурсі на вакантні посади у 
сфері транспорту;
- проведення регіональних соціологічних опитувань з проблем
працевлаштування та подальшого розвитку тощо;
- порівняльний аналіз діяльності закладів освіти транспортного 
профілю; 
- оцінка ефективності освітньої системи, розробка та впровадження 
інноваційних проектів;
-  оцінка перспектив розвитку та подальшої конкурентоспроможності 
перевізників різних форм власності тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє створити  працездатний механізм 
для стимулювання отримання знань студентами та запобігання і 
профілактики хабарництва у ВНЗ, на виробництві та різних гілок 
влади, підвищення фахового рівня спеціалістів і подальшого 
забезпечення транспортної галузі для оперативного, тактичного 
та стратегічного рівнів управління
Технологічні ключові слова:
1.2. Обробка інформації, інформаційні системи,Управління 
технологічним потоком.  
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами.
Додаткова інформація:
Розробка рейтингової бази даних студентів та викладачів, що 
містить їх реальні рейтинги, в перспективі – бази даних ВНЗ 
транспортного профілю та фахівців транспортників країни. 
Управління здійснюється через локальну інформаційну мережу 
із загальним сайтом і виходом до Інтернету, в перспективі – 
зв'язок інформаційно-логістичного центру Національного 
транспортного університету з іншими інформаційно-логістичними 
центрами країни з подальшим виходом до Глобальної мережі 
працевлаштування
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Промисловий зразок
Коментарі:
Патент України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.1. Комерційні комунікації. 
4. Інші. комерційні комунікації.
Існуючі та потенційні області застосування:
Управління знаннями, управління процесами.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Навчальні заклади, місцеві держадміністрації, 
транспортні оператори
Область діяльності партнера:
Управління знаннями, управління процесами.
Задачі партнера:
Впровадження технології в сфері управління знаннями 
та управління процесами
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович