Універсальна землерийна машина

1. Загальний опис:
Заголовок:
Універсальна землерийна машина
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технологію адаптивного 
керування швидкістю коливання рам робочого органу універсальної 
землерийної машини із врахуванням величини переміщення тягача для 
забезпечення розробки ґрунту рівномірними стружками, що забезпечує 
підвищення продуктивності машини до 50 %. Застосування технології 
забезпечує розробку робочим органом виїмки рівномірними стружками 
різної заданої товщини. Вищий навчальний заклад шукає зацікавлених 
партнерів для впровадження розробки.
Опис пропозиції:
Розроблена конструкція робочого органу універсальної землерийної 
машини та алгоритм його керування для копання траншей та котлованів 
різної ширини одним і тим же робочим органом. Універсальна землерийна 
машина з робочим органом пропонованої конструкції здатна споруджувати 
траншеї різної ширини та глибини в ґрунті без конструктивних змін 
робочого обладнання та призначена для розробки траншей в ґрунтах І-ІV 
категорій глибиною 1,5-4,5 м (за три проходи), шириною 0,6-4,5 м.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки 
ґрунтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Існуючі типорозміри екскаваторів дозволяють відкопувати в ґрунті 
протяжні виїмки заданого профілю з незначними відхиленнями від їх 
номінальних ширини та глибини. Спорудження виїмок іншого профілю 
досягається шляхом переоснащення машин іншим робочим обладнанням. 
Універсальні землерийні машини (УЗМ), здатні одним і тим самим робочим 
органом забезпечувати копання в ґрунті протяжних виїмок різної ширини 
та глибини. Це значною мірою розширяє сферу використання високоефективних 
землерийних машин, збільшує ефективність їх виробницта завдяки 
підвищенню масовості виготовлення однотипних машин. Використання 
роторного робочого органа та застосування запропонованого алгоритму 
його керування дозволяє найбільш ефективно використати  потужність 
двигуна силової установки машини.
Технологічні ключові слова:
2.1 Конструювання та моделювання, Прототипи, 
3.1 Інші промислові технології
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Секрети виробництва ( know-how )
Коментарі:
Заявник є власником патенту України на винахід (отриманий в 
2013 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3.1 Інженерно-технічні послуги, 
6.9 Інші області, пов'язані з енергетико, 
8.3 Промислове устаткування і машини
Існуючі та потенційні області застосування:
Пропонована технологія адаптивного керування робочим органом 
дозволяє проводити розрахунки конструкцій та проектування 
робочих органів універсальної землерийної машини, що дозволить 
в 2…4 рази збільшити темпи виконання земляних робіт при 
будівництві та капітальному ремонті магістральних трубопроводів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Розробник методики шукає проектно-конструкторські організації 
в галузі машинобудування для спільної розробки конструкторської 
документації на універсальну землерийну машину здатну розробляти 
траншеї та котловани різної ширини.
Область діяльності партнера:
машинобудування, проектування землерийних машин
Задачі партнера:
спільна розробка конструкторської документації
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Вищий навчальний заклад
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ
Контактна особа (ПІБ):
Мусійко Володимир Данилович
Відділ/Департамент:
Кафедра дорожніх машин
Телефон:
+380442809773
E-mail:
kandr@i.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
М.М. Дмитрієв