Універсальна землерийна машина, що розробляє котловани рівномірними стружками заданої товщини за різних швидкостей переміщення тягача та різній ширині виїмки

Опис пропозиції: Розроблена конструкція робочого органу універсальної
землерийної машини має проміжну раму, шарнірно з’єднану з тягачем,
раму робочого органу, шарнірно з’єднану з протилежним від тягача
кінцем проміжної рами, незалежні гідроциліндри з регульованими
гідронасосами і систему управління подачами гідронасосів, пристосовану
для того, щоб за час коливального переміщення робочого органу в
горизонтальній площині із одного крайнього положення в інше крайнє
положення вектор проекції цього коливального переміщення робочого
органу на напрямок переміщення тягача був практично рівним за
величиною вектора переміщення тягача і протилежним йому за напрямком
Проміжна рама і рама робочого органу пов’язані між собою з можливістю
перетворення обертового руху проміжної рами під час руху тягача в
лінійно-ступінчасту траєкторію ріжучої частини робочого органу,
причому лінійні ділянки цієї траєкторії, які утворюються при
коливальному переміщенні робочого органу по всій ширині котловану
від одного крайнього положення до іншого крайнього положення, а
потім у зворотному напрямку, перпендикулярні до поздовжньої осі
тягача і паралельні між собою, а віддаль між ними дорівнює заданій
товщині стружки ґрунту, що забезпечує розробку котловану рівномірними
стружками заданої товщини.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та
виробничій сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки
ґрунтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Використання роторного
робочого органа та застосування запропонованого алгоритму його
керування дозволяє найбільш ефективно використати потужність двигуна
силової установки машини, а лінійно-ступінчаста траєкторія руху ріжучої
частини робочого органу забезпечує розробку котлованів прямокутних
в плані.
Задачі, що стоять перед партнером:
Розробник методики шукає проектно-конструкторські організації в галузі
машинобудування та машинобудівні підприємства для спільної розробки
конструкторської документації на універсальну землерийну машину здатну
розробляти траншеї та котловани різної ширини без переналадки робочого
обладнання.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.