Універсальна тензометрична підвіска та спосіб для визначення силових параметрів просторових навантажень робочих органів землерийних машин

Опис пропозиції: Розробка належить до галузі землерийних машин, їх проектування
та дослідження, також може бути використана у галузі сільськогосподарських та
інших машин. Для проведення досліджень робочих органів та/або їх моделей
сконструйовано та виготовлено універсальну тензопідвіску, використання якої за
запропонованим способом дозволяє з потрібною точністю виконати необхідні заміри
силових параметрів навантаження робочих органів, визначити сили та моменти сил,
що діють на робочих орган. Спосіб замірів силових параметрів навантажень
робочих органів землерийних машин за допомогою тензопідвіски полягає в тому,
що одну частину тензопідвіски сполучають з досліджуваним робочим органом, а
іншу частину тензопідвіски з приводним стендом, яким створюють навантаження
робочого органу силами Рх,Ру, Pz, центр прикладання яких зміщено відносно
центру тензопідвіски на невідомі відстані, під час досліджень здійснюють
безперевне вимірювання реакцій у тензоланках (R1, R2, R3, R4, R5, R6).
Шляхом додавання або віднімання електричних сигналів, які поступають від
тензодатчиків відповідних пар тензоланок отримують значення сил Рх, Ру, Pz,
та моментів сил Мх, Му, Mz відносно обраного центра координат.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та виробничій
сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки ґрунтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Запропоновані універсальна
тензопідвіска та спосіб для визначення силових параметрів дозволяє визначити
силові параметри просторових навантажень робочих органів машин, тобто
визначити головний вектор сил та головний вектор моментів сил та точку
їх прикладення відносно центру тензопідвіски у просторі.
Задачі, що стоять перед партнером:
Розробник тензопідвіски та способу шукає науково-дослідні організації в галузі
землерийної техніки для впровадження розробки.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.