Удосконалення системи регулювання подачею палива і повітря для дизеля з наддувом шляхом використання мікропроцесорного регулятора

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення системи регулювання подачею палива і повітря 
для дизеля з наддувом шляхом використання мікропроцесорного 
регулятора
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує розроблену 
систему регулювання тракторних дизелів за допомогою 
мікропроцесорного регулятора частоти обертання для покращення 
паливної економічності та зниження викидів шкідливих речовин.
Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих 
на дослідження системи регулювання тракторних дизелів за 
допомогою мікропроцесорного регулятора. Проведення спільних 
експериментальних досліджень.
Опис пропозиції:
Покращити паливну економічність переобладнаного автомобіля 
можна шляхом застосування на тракторному дизелі мікропроцесорного 
регулятора частоти обертання. 
Для цього розроблена схема, виготовлено макетний зразок та 
проведені випробування мікропроцесорного регулятора дизеля. 
Визначено методику розробки мікропроцесорного регулятора та 
створено систему моделювання. Проведені дослідження 
експериментального зразка мікропроцесорного регулятора, внесені 
корективи в програмне забезпечення для покращення показників 
дизеля.
Визначено, що застосування мікропроцесорних систем управління 
дозволить зменшити на 4…5% витрату палива дизелів і викиди 
токсичних речовин з ВГ.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів 
дозволяє забезпечити замовника технічними засобами для 
можливості проведення теоретичних досліджень та експериментальних 
випробувань двигунів для визначення ефективності застосування 
мікропроцесорних систем управління на тракторному дизелі.
Технологічні ключові слова:
Дизель, 
паливна економічність, 
екологічні показники, 
мікропроцесорна система управління, 
паливний насос високого тиску
Додаткова інформація:
Розрахунки показників роботи виконують на математичних моделях, 
створених для визначення впливу мікропроцесорного регулятора 
частоти обертання дизеля на показники його роботи за режимами 
міського їздового циклу або у будь-якому з навантажувальних 
режимів.
Безмоторні дослідження ПНВТ та моторні дослідження тракторного 
дизеля проводять на електричних гальмівних стендах в широких 
межах швидкісних та навантажувальних режимів. Також проводять 
дослідження перехідних процесів дизеля.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
«Дворежимний регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього 
згоряння». Автори: Лісовал А.А., Костриця С.В., Майфет Ю.П., 
Гуменчук М.І., Білай А.В. № 81160 по заявці № а 2005 12272 
від 20.12.2005 р. Опубл. в бюл. №20 від 10.12.2007 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані при 
обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації програми 
енергозбереження та покращення екологічної безпеки на 
транспорті та застосовуватись та на підприємствах автомобільного 
транспорту та двигунобудівних підприємствах.
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному 
процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної 
галузі, органи державного управління двигунобудівної 
промисловості, освітня установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
Реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної 
безпеки автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович