Удосконалення організації перевезень пасажирів на маршрутах міської пасажирської транспортної системи за якісною складовою

Опис пропозиції: Теоретичне узагальнення й нове практичне вирішення наукової задачі з удосконалення організації перевезень пасажирів на маршрутах МПТС за критеріями якості включає в себе:

  • розробку алгоритму удосконалення організації перевезень пасажирів міським громадським транспортом на основі розробки основних критеріїв якості обслуговування;
  • удосконалення методів визначення попиту населення на перевезення міським громадським транспортом для підвищення якості обслуговування пасажирів;
  • розробку імітаційної моделі визначення показників організації маршруту міського пасажирського транспорту за якістю перевезень пасажирів;
  • розробку методики організації перевезень пасажирів на маршрутах МПТС за критеріями якості обслуговування.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Методика організації перевезень пасажирів на маршрутах МПТС за критеріями якості обслуговування на виході забезпечує побудову розкладу руху транспортних засобів з відповідними інтервалами на міському пасажирському маршруті, при якому забезпечуються основні показники якості. Соціальний ефект полягає у зменшенні річного понаднормового обсягу часу чекання пасажирами ТО на зупинках у порівнянні з наявним варіантом та забезпеченні обмеження значень коефіцієнтів заповнення салону, що не перевищує 0,65 на всіх перегонах маршруту. Запропонований підхід дає змогу суттєво зменшити частоту некомфортних поїздок пасажирів (практично їх усунути). Перевагою є можливість розрахунку зміни економічних та соціальних показників та їх вартісної оцінки у разі відхилення від запропонованої згідно методики річної кількості рейсів.

Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу України; Департамент транспортної інфраструктури КМДА; виробничі підприємства з транспортними підрозділами.

 Область діяльності партнера: перевезення пасажирів; логістичне планування автоперевезень.

Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація пасажирських перевезень та раціональне закріплення його рухомого складу.

Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович