Удосконалення методу проектування круглих водопропускних труб на автомобільних дорогах

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення методу проектування круглих водопропускних труб 
на автомобільних дорогах
Анотація пропозиції :
Колективом науковців науково-педагогічного закладу з Києва, 
що спеціалізується в області транспортного будівництва 
пропонується математична модель розрахунку зусиль в конструкції 
"насип – водопропускна труба – основа" на основі положень 
теорії пружності. Використання запропонованої моделі дозволяє 
визначати сили, що діють на водопропускну трубу та зусилля і 
переміщення в її елементах. Автори шукають партнерів для 
участі в проектних роботах із застосуванням запропонованих 
методів розрахунку.
Опис пропозиції:
Авторами пропонується удосконалений метод проектування круглих 
залізобетонних водопропускних труб на автомобільних дорогах 
на основі аналізу напружено-деформованого стану конструкції 
"насип – труба – основа".
На основі положень лінійно-деформованого середовища розроблена 
математична модель процесу взаємодії круглої залізобетонної 
труби з ґрунтом середовища та зовнішнім навантаженням, що дає 
можливість встановити реальні силові фактори та оцінити 
напружено-деформований стан насипу, який є визначальним при 
розрахунку труб на міцність. На підставі реалізації розробленої 
математичної моделі встановлено зміну напружено-деформованого 
стану конструкції “насип – труба – основа” при різних конструкціях 
водопропускних труб з моделюванням різних умов їх роботи.
Удосконалений метод проектування круглих залізобетонних 
водопропускних труб на автомобільних дорогах дозволяє 
враховувати: навантаження від власної ваги ґрунту при його 
різних видах; різні умови роботи водопропускної труби у тілі 
насипу (вид і товщина обсипки труби, умови обпирання тощо); 
дію різних видів зовнішнього навантаження. На підставі 
запропонованого методу розроблена інженерна методика проектування 
круглих залізобетонних водопропускних труб, що дозволяє 
раціонально розробити проект труби з врахуванням зміни напружено
-деформованого стану конструкції “насип – труба – основа”, 
підвищити міцність конструкції та збільшити строк її експлуатації.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована математична модель процесу взаємодії круглої 
залізобетонної труби з ґрунтом середовища під дією зовнішнього 
навантаження, дає можливість встановити реальні силові фактори 
та оцінити напружено-деформований стан насипу, який є 
визначальним при розрахунку труб на міцність.
Удосконалений метод проектування круглих залізобетонних 
водопропускних труб на автомобільних дорогах дозволяє врахувати 
дію різних видів зовнішнього навантаження та різні умови роботи 
труби у тілі насипу.
Технологічні ключові слова:
2.6.1.  Будівельні матеріали, компоненти та методи
2.8.5.  Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
Результати теоретичних досліджень, що отримані в роботі 
дозволили удосконалити метод проектування водопропускних 
труб на автомобільних дорогах, а саме: враховувати реальні 
(нормативні) фізико-механічні характеристики ґрунту і матеріалу 
споруди; отримувати зусилля з врахуванням сумісної дії ґрунту 
і зовнішнього навантаження; отримувати компоненти напружено-
деформованого стану по всьому перерізу труби.
Отримані результати дозволили розробити низку інженерних 
рішень, що направленні на покращення на
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
Авторські права оформлюються у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво і будівельна продукція
(1) Будівництво)
Існуючі та потенційні області застосування:
Проектні організації дорожньої сфери

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Установа, підприємство
Область діяльності партнера:
Дорожнє будівництво
Задачі партнера:
Розроблення нормативних документів, 
наукові дослідження, інженерні розрахунки
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Савенко Вячеслав Якович
Відділ/Департамент:
Кафедра будівництва та експлуатації доріг
Телефон:
044-280-39-42
E-mail:
fbbk@yandex.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович