Удосконалення методу оцінювання стану покриття при використанні тепловізійного обладнання

1. Загальний опис:
Заголовок:
Удосконалення методу оцінювання стану покриття при використанні тепловізійного 
обладнання
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових розробок, 
запропонував метод оцінювання стану дорожніх покриттів з використанням тепловізійного 
обладнання.
Опис пропозиції:
Метою роботи є застосування тепловізійного обладнання для розробки методики визначення 
прихованих дефектів асфальтобетонних покриттів за рахунок фіксації температурних 
градієнтів в конструкціях дорожніх одягів що дозволяє підвищити їх надійність в умовах 
експлуатації.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє удосконалити метод визначення прихованих дефектів 
асфальтобетонних покриттів при використанні тепловізійного обладнання.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва.  
2.6.1 (2.6.8) Сенсорна/мультисенсорна технологія, вимірювальна технологія, що пов’язана 
з будівництвом.
Додаткова інформація:
Технологія  застосування тепловізійного обладнання дозволяє визначати приховані дефекти 
та підвищити надійність асфальтобетонних покриттів в умовах експлуатації. Дана технологія 
не потребує використання додаткового обладнання.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Отримано патент
Промисловий зразок
Коментарі:
Отримані 3 патенти України:
1.Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів  аеродромів та автомобільних 
доріг.
2.Спосіб визначення геометричних параметрів  і площі руйнувань дорожніх і аеродромних 
покриттів та пристрій для його реалізації.
3.Спосіб теплового контролю прихованих дефектів покриттів  аеродромів та автомобільних 
доріг.
Подана заявка на отримання патенту України.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво та будівельна продукція. 
9.7 1) Будівництво. 
9.7 5) Будівельні послуги.
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг.
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження технології у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович