Удосконалення елементів системи управління витратами палива на рівні транспортного підприємства

Опис пропозиції: Удосконалена методика нормування витратами палива дозволяє визначати  маршрутні норми витрат палива для реальних умов експлуатації та диференційовано враховує експлуатаційні умови перевезень. Розроблена методика та алгоритми її реалізації дають зручний і ефективний інструментарій для моделювання і розв’язання задач у інформаційно-логістичних системах для прийняття управлінських рішень. Розрахунково-аналітичні залежності норм витрат палива дозволяють визначати витрати палива в складних умовах перевезень, міських, міжміських та міжнародних перевезеннях.

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи вирішення задач системи управління витрат палива забезпечують наступні переваги перед аналогами:

- мінімізацію витрат палива при виконанні транспортної роботи  до 5 %;

- визначення основних напрямків роботи підприємства по економії енергетичних ресурсів;

- можливість використання у інформаційно-логістичній системі для  прийняття управлінських рішень.

Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства, транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні фірми та компанії.

Область діяльності партнера: управління запасами; логістичне планування провізних потужностей.

Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація запасів ресурсів на виробничому підприємстві, раціональне використання провізних потужностей.

Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща, країни ЄС.

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович