Траншейний екскаватор для спорудження місцевих газопроводів та кабельних ліній зв’язку з безківшовим роторним робочим органом

1. Загальний опис:
Заголовок:
Траншейний екскаватор для спорудження місцевих газопроводів та 
кабельних ліній зв'язку з безківшовим роторним робочим органом
Анотація пропозиції:
Вищий навчальний заклад з м.Києва пропонує технологію створення 
конструкції безківшового роторного робочого органа з доступеневим 
розвантаженням для траншейного екскаватора. Застосування безковшового 
роторного робочого органа з двоступеневим розвантаженням на траншейних 
екскаваторах дозволить вести розробку ґрунтів 1-4 категорії, в тому 
числі перезлволожених глинистих, без обмеження швидкості різання ґрунту 
та переміщення машини, що забезпечує зменшення енергомісткості розробки 
ґрунту на 20-30%.
Опис пропозиції:
Розроблена конструкція  безківшевого роторного робочого органа 
траншейного екскаватора з доступеневим розвантаженням. Траншейний 
екскаватор з робочим органом пропонованої конструкції призначений 
для розробки траншей в ґрунтах І-ІV категорій глибиною 1,1-1,5 м, 
шириною 0,2-06 м.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та 
виробничій сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки 
ґрунтів
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Застосування безківшевих роторних робочих органів в траншейних 
екскаваторах дозволяє збільшити їх продуктивність за рахунок того, 
що ґрунт подається на розвантаження не окремими порціям в ківшах,
а безперервно.
Технологічні ключові слова:
2.1 Конструювання та моделювання, Прототипи, 
3.1 Інші промислові технології
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Секрети виробництва ( know-how )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3.1 Інженерно-технічні послуги, 
6.9 Інші області, пов'язані з енергетико, 
8.3 Промислове устаткування і машини
Існуючі та потенційні області застосування:
Методика дозволяє проводити розрахунки конструкцій та 
проектування робочих органів безковшового типу з двоступеневим 
розвантаженням для траншейних екскаваторів призначених для 
спорудження місцевих газопроводів та кабельних ліній зв’язку. 
Використання запропонованої методики можливо для розрахунків 
траншейних екскаваторів призначених для спорудження окопів 
повного профіля та ходів сполучення при фортифікаційному 
облаштуванню позицій військ, або подібних траншей 
загальногосподарського призначення.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Розробник методики шукає проектно-конструкторські організації 
в галузі машинобудування для спільної розробки конструкторської 
документації на траншейний екскаватор з безковшовим робочим 
органом.
Яким країнам надається перевага : 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Мусійко Володимир Данилович
Відділ/Департамент:
Кафедра дорожніх машин
Телефон:
+380442809773
E-mail:
kandr@i.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович