Тести, вправи і завдання для самостійної роботи та індивідуальної роботи з дисципліни «Політолого-соціологічного курс» для студентів денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 051 «Економіка»

Опис пропозиції: Методична розробка призначена для студентів денної
форми навчання спеціальності галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові
науки» спеціальності 051 «Економіка». Включає загальну характеристику
навчальної дисциплінти, тести, вправи і завдання для самостійної
роботи, містить інформацію щодо мети та завдання для самостійної
та індивідуальної роботи, (індивідуальні комплексні завдання до
модулів №1 та №2), питання до підсумкового контролю з дисципліни,
перелік рекомендованої літератури.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Розглядаються
базові поняття, концепції та напрями політології та соціології,
спрямовується самостійна та індивідуальна робота студентів.
Тип шуканого партнера: Освітні заклади
Область діяльності партнера: освітні послуги
Задачі, що стоять перед партнером: використання методичної
розробки для навчання студентів денної формы доуніверситетської
підготовки та міжнародного співробітництва
Країни яким надається перевага: Україна
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.