Теорія обертових машин

Опис пропозиції: В основу підручника покладено лекції, що
читають автори підручника протягом багатьох років у Київському
національному університеті будівництва і архітектури, НУВГП та
Національному транспортному університеті студентам машинобудівних,
технологічних та інших технічних спеціальностей, які вивчають
принципи розрахунку, проектування та експлуатації технологічного
обладнання будівельної індустрії та хімічних виробництв.
У першому розділі підручника викладено загальні відомості про
теорію, розрахунок та застосування барабанних машин. Наступні
шість розділів присвячено розгляду динаміки режимів роботи та
технологічних характеристик і явищ, пов’язаних із робочими процесами
такого обладнання. В останніх двох розділах викладено методики
параметричного розрахунку технологічних та основних конструктивних
характеристик окремих барабанних машин. Основну увагу приділено
розгляду барабанних млинів як найбільш поширеного та енергоємного
різновиду такого класу машин. Оскільки окремі види барабанних
машин студенти вивчають під час бакалаврської підготовки, а основні
конструктивні рішення такого обладнання залишаються традиційними,
у другому розділі подано лише загальні вказівки до розрахунку на
міцність корпусів барабанів. Автори сподіваються, що підручник
буде корисним не тільки студентам спеціальності ОХВІПБМ, але
також студентам і аспірантам споріднених механічних та
технологічних спеціальностей, викладачам, науковим та інженерно-
технічним працівникам.Продавець технології має багаторічний досвід
у науково-дослідній та виробничій сфері щодо з проектуваня,
конструювання, експлуатації та дослідження технологічного обладнання,
методів розрахунків складальних вузлів та деталей машин.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
В підручнику розглянуто:
– створення нового високоефективного обладнання, що підвищує
інтенсивність виробництва на основі використання новітніх досягнень
науки і техніки.
– впровадження енергозберігаючих технологічних процесів та обладнання.
Тип шуканого партнера: Промислова, учбова,дослідницька організація
Область діяльності партнера: Хімічна промисловість
Задачі, що стоять перед партнером: Технічне навчання
Країни яким надається перевага: Країни Європейського союзу
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.