Теоретичні основи створення та оптимізації систем якості для підприємств автосервісу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Теоретичні основи створення та оптимізації систем якості для 
підприємств автосервісу.
Анотація пропозиції :
Фахівцями технічного університету в м. Київ розроблено методику, 
впровадження результатів якої забезпечить оптимізацію процесів 
діяльності підприємства, зменшить втрати ресурсів, дозволить 
підвищити ефективність та якість роботи підприємства, створити 
систему безперервного покращення процесів діяльності, скоротити 
управлінські та виробничі витрати, сформувати нову корпоративну 
культуру, орієнтовану на підвищення ступеня задоволеності споживачів.
Опис пропозиції:
Цінність дослідження визначається реальною необхідністю підприємств 
автосервісу (ПАС) у використанні збалансованої системи показників 
результатів їх діяльності та у впровадженні в них систем управління 
якістю (СУЯ) згідно ДСТУ ISO 9000 – 9004, у відповідності до вимог 
ринку з метою забезпечення якості виконаних робіт та наданих послуг, 
оптимізаційних розрахунків показників ВС ПАС на основі імітаційних 
моделей для отримання максимального прибутку та мінімізації витрат.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Результати роботи є патенто- та конкурентоспроможними. Отримано 
Свідоцтво про внесення до Реєстру виробників та розповсюджувачів 
програмного забезпечення.
Технологічні ключові слова:
1.2.16. Моделювання
1.3.3. Застосування в сфері транспорту і логістики
1.3.10. Системи управляння технічним обслуговуванням
2.3. Управління процесами, логістика
2.8.5. Автодорожній транспорт
Додаткова інформація:
Розроблені методика діагностування й оптимізації підприємства 
автосервісу,та методика впровадження системи управління якістю 
в підприємстві автосервісу.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
На розробку  отримано Свідоцтво про внесення до Реєстру виробників 
та розповсюджувачів програмного забезпечення  ВР №00966.  Результати 
використані в 3-х навчальних посібниках, 21 дипломному проекті та 
магістерських роботах. Опубліковано 19 наукових статей. Отримано 
Диплом ІІ ступеня МОНУ на Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7. Прикладне програмне забезпечення
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Підприємства транспортного комплексу, автомобільного та іншого сервісу, 
переважною складовою діяльності яких є надання послуг, проектні 
організації, управління транспорту регіональних державних адміністрацій, 
органи з сертифікації послуг і з атестації виробництва, податкова 
адміністрація.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Державні та приватні установи, підприємства
Область діяльності партнера:
Транспортноий комплекс, автомобільний комплекс
Задачі партнера:
Практична реалізація, подальша розробка.
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова,1
Місто/Країна:
Київ/Україна
Контактна особа (ПІБ):
Павловський Максим Вікторович
Відділ/Департамент:
Кафедра технічної експлуатації автомобілів та автосервісу
Телефон:
+38(067)5482990
E-mail:
maks_pavlovsky@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович