“Теоретична механіка” Робоча програма та методичні вказівки до вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання (скорочений курс)

1. Загальний опис:
Заголовок:
"Теоретична механіка" Робоча програма та методичні вказівки до 
вивчення дисципліни для студентів заочної форми навчання 
(скорочений курс)
Анотація пропозиції :
Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в 
м. Києві уклали Методичні вказівки до виконання розрахунково-
графічних робіт з метою надання допомоги студентам заочної форми 
навчання при вивченні курсу теоретичної механіки. Автори шукають 
партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів 
заочної форми навчання за напрямом підготовки "Автомобільний транспорт", 
"Будівництво" з кредитно-модульною системою організації навчального 
процесу (скорочений курс). Методичні вказівки вміщують робочу програму, 
опис та структуру дисципліни "Теоретична механіка", питання до 
самостійного вивчення дисципліни, завдання до виконання контрольної 
роботи та приклади виконання типових завдань з розділів "Статика 
твердого тіла", "Кінематика матеріальної точки та твердого тіла" 
та "Динаміка матеріальної точки".
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки з курсу дисципліни "Теоретична механіка" створено 
з урахуванням вимог до фахівців за напрямом підготовки "Автомобільний 
транспорт",  "Будівництво" з метою формування навичок застосування 
основних законів, принципів та методів класичної механіки в 
інженерній практиці, при вирішенні технічних задач.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права у 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання Методичних вказівок для навчання студентів і  
педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД
4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
НТУ
Адреса:
Вул. Суворова 1
Місто/Країна:
М. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Рожок Лілія Степанівна
Відділ/Департамент:
кафедра теоретичної та прикладної механіки
Телефон:
044-286-38-89
E-mail:
r.l.s@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.