“Теоретическая механика” Методические указания к выполнению расчетно-графических работ по дисциплине

1. Загальний опис:
Заголовок:
"Теоретическая механика" Методические указания к выполнению расчетно-
графических работ по дисциплине
Анотація пропозиції :
Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві 
уклали Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт 
з метою надання допомоги студентам при вивченні курсу теоретичної 
механіки. Автори шукають партнерів для співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів 
денної форми навчання за напрямом підготовки "Будівництво" з 
кредитно-модульною системою організації навчального процесу. 
Методичні вказівки вміщують загальний опис та структуру дисципліни 
"Теоретична механіка", питання до дисципліни, завдання до виконання 
самостійної роботи та приклади виконання типових завдань з розділів 
"Статика", "Кінематика" та "Динаміка".
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки з курсу дисципліни "Теоретична механіка" створено 
з урахуванням вимог до фахівців за напрямом підготовки "Будівництво" 
з метою створення необхідних знань та вмінь при проведенні подальших 
інженерних досліджень з опору матеріалів, будівельної механіки, 
гідравліки тощо.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права у 2015 р

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  7) інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання Методичних вказівок для навчання студентів 
і  педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
НТУ
Адреса:
Вул. Суворова 1
Місто/Країна:
М. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Рожок Лілія Степанівна
Відділ/Департамент:
кафедра теоретичної та прикладної механіки
Телефон:
044-286-38-89
E-mail:
r.l.s@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.