Технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого підприємства

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого 
підприємства.
Анотація пропозиції :
Університет м. Київ пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення спроектованих 
нових методів по оптимізації вантажних перевезень на підприємстві та раціональному 
закріпленню його рухомого складу. Нова технологія забезпечує підвищення ефективності 
функціонування транспортної логістики підприємства. Шукає автотранспортні і 
логістичні підприємства для впровадження програм оптимізації вантажних перевезень.
Опис пропозиції:
Нова технологія  системи транспортної логістики забезпечує:
-розв’язання задачі оптимізації вантажних перевезень підприємства;
-розв’язання задачі раціонального використання парку транспортних засобів підприємства.
Пропонується поетапне рішення цих задач, а саме – на початку розрахунок оптимальних 
планів вантажних перевезень, а потім на їх підставі закріплення за ними наявних у 
підприємства транспортних засобів.
Нова технологія забезпечення функціонування транспортної логістики виробничого 
підприємства включає сім послідовно виконуємих інформаційних процесів, забезпечує 
розв’язання задач оптимізації вантажних перевезень виробничого підприємства та 
раціонального використання його парку транспортних засобів.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання засобів і методів сучасних 
прогресивних інформаційних технологій, що дозволить значною мірою підвищити 
ефективність функціонування транспортної логістики виробничого підприємства.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи вирішення задач транспортної логістики підприємства забезпечують 
наступні переваги перед аналогами: 
 мінімізація витрат на транспортування до 10 %;
 максимально повне використання вантажопідйомності транспортного засобу в 
логістиці;
 забезпечення кратності партії вантажу, що транспортується, одиницям замовлення, 
відправки і складування;
 зниження часу на виконання транспортних перевезень до 35 %;
 доставка вантажів точно в строк.
Технологічні ключові слова:
2.3. Управління процесами, логістика.
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень.
Додаткова інформація:
Технологія забезпечена перевіреними  комп’ютерними програмами, які мають 
Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір.
Кількість транспортних вузлів, транспортних ділянок і транспортних засобів 
для вирішення транспортної задачі не обмежена.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.Комп’ютерні засоби. 
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8. Программы для бизнеса и офиса
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація технології на нові матеріали
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Розробка та виготовлення на замовлення
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Транспортно-експедиційні підприємства;підприємства з транспортними 
підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера:
Перевезення вантажів та пасажирів; логістичне планування автоперевезень.
Задачі партнера:
Оптимізація вантажних перевезень на виробничому підприємстві та 
раціональне закріпленне його рухомого складу.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044)280-84-02
E-mail:
mptamk@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович