Технологія визначення раціональної структури зернових збирально- транспортних комплексів

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія визначення раціональної структури зернових збирально-
транспортних комплексів
Анотація пропозиції :
Університет м. Київ пропонує методологію формування оптимальної 
інфраструктури транспортних систем в агропромисловому виробництві 
при обслуговуванні зернових вантажопотоків. Дозволить покращити 
техніко-економічні показники транспортної інфраструктури при 
обслуговуванні зернових вантажопотоків. Шукає автотранспортні і 
логістичні підприємства.
Опис пропозиції:
Нова технологія визначення раціональної структури зернових 
збирально-транспортних комплексів забезпечує:
•    розв’язання задачі надійного функціонування зернових 
збирально-транспортних систем в ринкових умовах;
•    розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи 
збирально-транспортних комплексів з дотриманням визначеного 
рівня економічних показників;
•    врахування особливостей виконання технологічних 
перевезень зернових вантажів шляхом диференційованого підходу 
до транспортного обслуговування в залежності від масштабів 
господарської діяльності в інтегрованих агропромислових системах;
•    удосконалення транспортного обслуговування зернових 
вантажопотоків з метою підвищення конкурентоздатності 
вітчизняних товаровиробників.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання 
сучасних положень теорії транспортних процесів і систем, 
теорії масового обслуговування і економіко-математичного 
моделювання перевізних процесів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи визначення раціональної структури зернових 
збирально-транспортних комплексів забезпечують наступні 
переваги перед аналогами:
- оптимізація ресурсного забезпечення транспортних систем 
господарських структур різних форм власності при проведенні 
збирально-транспортних робіт;
- зменшення сукупних логістичних витрат на обслуговування 
зернових вантажопотоків до 10%;
- попередня оцінка характеру зміни техніко-експлуатаційних 
показників та рівня можливих витрат в транспортній системі 
із урахування випадкового характеру надходження вимог;
- максимальне використання провізних можливостей дорожньо-
транспортних засобів у виробничих системах;
- зменшення часу простою автомобілів в чергах на обслуговування 
в пунктах навантаження та розвантаження зернових вантажів до 30%;
- підвищення надійності транспортного обслуговування споживачів.
Технологічні ключові слова:
2.3. Управління процесами, логістика. 
2.8.5. Автодорожний транспорт; 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Технологія надрукована
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Коментарі:
copyright
Петрик А.В. Формування оптимальної інфраструктури транспортних 
систем в агропромисловому виробництві / А.В. Петрик // 
Вісник Національного транспортного університету. – К.: НТУ 
– 2013. – Вип. 28. – С. 371 – 379.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8. Программы для бизнеса и офиса
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; агропромислове виробництво; 
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства 
з транспортними підрозділами; логістичні компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Розробка та виготовлення на замовлення
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу 
України; агропромислові підприємства та об’єднання, 
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства 
з транспортними підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера:
перевезення агропромислових вантажів; логістичне планування 
автомобільних перевезень.
Задачі партнера:
оптимізація характеристик інфраструктурних елементів транспортної 
системи та раціональне використання матеріальних і фінансових 
ресурсів.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Петрик Анатолій Васильович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
Anv.petruk@gmail.com
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович