Технологія визначення раціональної структури зернових збирально- транспортних комплексів

Опис пропозиції: Нова технологія визначення раціональної
структури зернових збирально-транспортних комплексів забезпечує:
– розв’язання задачі надійного функціонування зернових збирально-
транспортних систем в ринкових умовах;
– розв’язання задачі ритмічної і безперебійної роботи збирально-
транспортних комплексів з дотриманням визначеного рівня економічних
показників;
– врахування особливостей виконання технологічних перевезень зернових
вантажів шляхом диференційованого підходу до транспортного
обслуговування в залежності від масштабів господарської діяльності
в інтегрованих агропромислових системах;
– удосконалення транспортного обслуговування зернових вантажопотоків
з метою підвищення конкурентоздатності вітчизняних товаровиробників.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання сучасних
положень теорії транспортних процесів і систем, теорії масового
обслуговування і економіко-математичного моделювання перевізних
процесів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи
визначення раціональної структури зернових збирально-транспортних
комплексів забезпечують наступні переваги перед аналогами:
– оптимізація ресурсного забезпечення транспортних систем господарських
структур різних форм власності при проведенні збирально-транспортних
робіт;
– зменшення сукупних логістичних витрат на обслуговування зернових
вантажопотоків до 10%;
– попередня оцінка характеру зміни техніко-експлуатаційних показників
та рівня можливих витрат в транспортній системі із урахування
випадкового характеру надходження вимог;
– максимальне використання провізних можливостей дорожньо-транспортних
засобів у виробничих системах;
– зменшення часу простою автомобілів в чергах на обслуговування в
пунктах навантаження та розвантаження зернових вантажів до 30%;
– підвищення надійності транспортного обслуговування споживачів.
Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства дорожньо-
транспортного комплексу України; агропромислові підприємства та
об’єднання, транспортно-експедиційні підприємства; виробничі
підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера: перевезення агропромислових вантажів;
логістичне планування автомобільних перевезень.
Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація характеристик
інфраструктурних елементів транспортної системи та раціональне
використання матеріальних і фінансових ресурсів.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща,
країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.