Технологія впровадження системи управління витратами палива

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія впровадження системи управління витратами палива
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує методику нормування витрат палива та 
алгоритмічне забезпечення у вигляді розрахунково - аналітичних залежностей 
з урахуванням реальних умов експлуатації автомобільного транспорту. 
Удосконалена методика забезпечує підвищення ефективності використання паливо-
мастильних матеріалів за рахунок впровадження обґрунтованих нормативів на 
основі врахування транспортних і дорожніх умов перевезень.
Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження cистеми.
Опис пропозиції:
Удосконалення методика нормування витрат палива дозволяє визначати норми 
витрат палива в реальних умовах експлуатації та диференційовано враховує 
дорожні умови перевезень та масу вантажу для різних марок та моделей автомобілів. 
Розроблена методика та алгоритми її реалізації дають зручний і ефективний 
інструментарій для моделювання і розв’язання задач у інформаційно-логістичних 
системах для прийняття управлінських рішень. Розрахунково-аналітичні залежності 
норм витрат палива дозволяють визначати витрати палива в складних умовах перевезень, 
міських, міжміських та міжнародних перевезеннях.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи вирішення задач системи управління витрат палива забезпечують 
наступні переваги перед аналогами: 
- мінімізацію витрат палива при виконанні транспортної роботи до 5 %;
- визначення основних напрямків роботи підприємства по економії енергетичних ресурсів;
- можливість використання у інформаційно-логістичній системі для прийняття 
управлінських рішень.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Система управління витратами палива. 
1.2.7.Маршрутні норми витрат палива. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Додаткова інформація:
Систему управління витратами палива розроблено на основі експериментальних досліджень 
та статистичних даних по витратам палива автотранспортних підприємств.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
( copyright )
Силенко В.Є., Третиниченнко О.Г. Методичні вказівки по курсу «Ресурсозберігаючі 
технології на транспорті». – К: НТУ, 2013. – 45 с.
2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.Комп’ютерні засоби. 
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8.Програми для бізнесу и офісу.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; виробничі 
підприємства з транспортними підрозділами; логістичні фірми та компанії.
3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства, транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні фірми та компанії.
Область діяльності партнера:
управління запасами; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація запасів ресурсів на виробничому підприємстві, раціональне використання 
провізних потужностей.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500
5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Силенко Валентин Євгеньович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
dozentalexey@yandex.ru
URL: http://ntu.edu.ua
6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколаєвич