Технологія впровадження методики управління витратами палива на рівні транспортного підприємства

Опис пропозиції: Удосконалена система управління витратами палива
дозволяє визначати норми витрат палива в реальних умовах експлуатації
та диференційовано враховує дорожні умови перевезень та масу вантажу
для різних марок та моделей автомобілів. Розроблена методика та
алгоритми її реалізації дають зручний і ефективний інструментарій
для моделювання і розв’язання задач у інформаційно-логістичних
системах для прийняття управлінських рішень. Розрахунково-аналітичні
залежності норм витрат палива дозволяють визначати витрати палива в
складних умовах перевезень, міських, міжміських та міжнародних
перевезеннях.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Нові методи
вирішення задач системи управління витрат палива забезпечують наступні
переваги перед аналогами:
– мінімізацію витрат палива при виконанні транспортної роботи до 5 %;
– визначення основних напрямків роботи підприємства по економії
енергетичних ресурсів;
– можливість використання у інформаційно-логістичній системі
для прийняття управлінських рішень.
Тип шуканого партнера: Автотранспортні підприємства,
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства
з транспортними підрозділами; логістичні фірми та компанії.
Область діяльності партнера: управління запасами; логістичне
планування провізних потужностей.
Задачі, що стоять перед партнером: оптимізація запасів ресурсів
на виробничому підприємстві, раціональне використання провізних
потужностей.
Країни яким надається перевага: Україна, Білорусь, Польща,
країни СНД.
Уповноважена особа: Дмитрієв М.М.