Технологія регулювання діяльності підприємств пасажирського автотранспорту

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія регулювання діяльності підприємств пасажирського автотранспорту
Анотація пропозиції :
Фахівці з фінансів університету в м. Києві розробили порядок взаємодії 
органів місцевого самоврядування та підприємств пасажирського автотранспорту 
в організації пасажирських перевезень. Даний порядок передбачає організацію 
наглядової діяльності за роботою транспортних підприємств у забезпеченні 
наданих послуг, обґрунтування тарифів на перевезення пасажирів та їх контроль. 
Автори шукають партнерів муніципальних органів влади для впровадження розробок 
та співпраці з пасажирськими АТП
Опис пропозиції:
Технологія дає можливість визначити сфери регулювання транспортної діяльності: 
сформулювати правила і процедури входження на ринок і виходу з нього суб’єктів 
господарювання, їх створення і ліквідації; установлення дозвільної системи на 
проведення перевезень; формування правил обліку перевезених пільгових категорій 
пасажирів та порядку відшкодування витрат за ці перевезення підприємством транспорту; 
безпека та якість надання транспортних послуг, використання трудових ресурсів. Також 
технологія визначає засоби регулювання транспортної діяльності, що здійснюються за 
рахунок ліцензування та сертифікації, установлення та регулювання тарифів, застосування 
нормативів та лімітів, надання податкових та інвестиційних пільг, дотацій, компенсацій 
та цільових субсидій.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження технології реалізовує нову тарифну політику у сфері пасажирських перевезень, 
що дозволить збалансувати інтереси перевізників та держави, створити умови для гармонійного 
розвитку в галузі пасажирських перевезень, забезпечить рівномірне формування фондів для 
розвитку транспортної інфраструктури і рухомого складу (систематичне їх оновлення протягом року), 
оперативно реагувати на проблеми зношеності рухомого складу. Передбачає залежно від існуючих 
пасажиропотоків зміну автобусів різної пасажировмісності для роботи на маршруті, що дозволить 
більш оптимально використовувати рухомий склад, зменшити навантаження на нього в години «пік».
Технологічні ключові слова:
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами; 
1.2.16. Моделювання; 
1.3.3. Використання в сфері
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. 2. Перевезення автотранспортом;
Існуючі та потенційні області застосування:
Муніципальні органи влади та пасажирські автотранспортні підприємства

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
муніципальні органи влади та організація що займається пасажирським перевезеннями
Область діяльності партнера:
виробник автотранспортних послуг
Задачі партнера:
формування тарифів адаптованих до реальних умов функціонування ринку пасажирських послуг
Яким країнам надається перевага: 
Україна

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул.. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна 01010
Контактна особа (ПІБ):
Теслюк Наталія Петрівна
Відділ/Департамент:
кафедра фінанси, облік і аудит
Телефон:
280-99-37, 280-99-31
E-mail:
finkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмітрієв М.М.