Технологія підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування та аеродромного покриття

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія підвищення надійності конструкцій дорожнього одягу 
автомобільних доріг загального користування та аеродромного покриття.
Анотація пропозиції:
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та наукових 
розробок, запропонував систему підвищення надійності конструкцій 
дорожнього одягу автомобільних доріг загального користування та 
аеродромного покриття при використані високоміцного бетону класу 
міцності на стиск В60…В80 (на розтяг при згині  Вbtb 6,0…6,4) із 
застосуванням сучасних пластифікуючих, гідрофобних та мілкодисперсних  
добавок. Університет шукає партнерів для впровадження технології у 
виробництво.
Опис пропозиції:
Технологія будівництва дорожнього одягу передбачає застосування 
сучасних пластифікуючих, гідрофобних та мілкодисперсних добавок. 
Це дозволяє за рахунок підвищення класу міцності бетону забезпечити 
зменшення товщини бетонної плити в 1,5 рази (із 26…30 см при класі 
міцності  на розтяг при згині Вbtb 3,6…4,0 до 16…20 см при Вbtb 6,0…6,4).
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє отримати нові або покращити існуючі 
технології влаштування жорстких покриттів із високоміцного бетону при 
швидкісному будівництві автомобільних доріг.
Технологічні ключові слова:
2.6 Технологія будівництва.  
2.6.1 Будівельні матеріали, компоненти та методи.
Додаткова інформація:
Технологія будівництва дорожнього одягу із застосуванням сучасних 
пластифікуючих, гідрофобних та мілко дисперсних  добавок може бути 
реалізована на будь-якому дорожньо-будівельному підприємстві. Дана 
технологія не потребує використання додаткового обладнання.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Промисловий зразок
Подані 2 заявки на патент України.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.7 Будівництво та будівельна продукція. 
9.7 1) Будівництво. 
9.7 2) Виробництво будівельних матеріалів.
Існуючі та потенційні області застосування:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство:
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства з будівництва автомобільних доріг.
Область діяльності партнера:
Будівництво автомобільних доріг та аеродромів.
Задачі партнера:
Впровадження технології у виробництво.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет, Міністерства освіти та науки України
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
м. Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail: 
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович