Технологія оптимізації систем управління запасами

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія оптимізації систем управління запасами
Анотація пропозиції :
Університет м. Києва пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення 
розроблених стохастичних моделей задач оптимального управління запасами 
у логістичній системі. Нова технологія забезпечує підвищення ефективності 
функціонування накопичувальних систем вантажів у системах транспортної 
логістики за рахунок сучасних інформаційних технологій. 
Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження програм 
оптимізації управління запасами у логістичних системах.
Опис пропозиції:
Нова технологія оптимізації стохастичних моделей управління запасами 
забезпечує розв’язання задач оптимізації системи управління запасами, 
управління яких здійснюється за двома параметрами: рівнем подачі замовлення 
на поповнення запасу і об’ємом поповнення. Розроблені наступні моделі: 
1) Моделювання системи оптимального управління запасами ресу-рсів за 
рівнем ризику дефіциту; 
2) Стохастична модель оптимізації системи управління ресурсами виробничих  
потужностей підприємств; 
3) Моделю-вання стохастичної системи оперативного управління запасами 
ресурсів за допомогою марковських випадкових процесів; 
4) Стохастична модель системи оперативного управління запасами. 
Комп’ютерне забезпечення реалізації моделі здійснюється у системі 
комп’ютерної математики Mathcad. Ро-зроблені моделі та алгоритми їх 
реалізації дають зручний і ефективний ін-струментарій для моделювання 
і розв’язання задач у багатьох сферах практичних прикладень і можуть 
використовуватись у інформаційно-логістичних системах як оптимізаційний 
модуль прийняття управлінських рішень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи вирішення задачі управління запасами у логістичній системі 
забезпечують наступні переваги перед аналогами: 
- мінімізацію витрат на поповнення запасів і їх зберігання  до 5 %;
- зниження рівня гарантійного запасу;
- можливість використання у інформаційно-логістичній системі
як оптимізаційний модуль прийняття управлінських рішень.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
1.2.7.Ком’ютерні технології. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
copyright
Прокудін Г.С. Моделювання стохастичної системи оперативного управління 
запасами ресурсів за допомогою марковських випадкових процесів / 
Г.С. Прокудін, О.І. Цуканов // Свідоцтво про реєстрацію авторського 
права на твір. – № 36948, Державний департамент інтелектуальної 
власності України. – Заяв. від 16.12.2010  № 37154 – 20 с.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8.Програми для бізнесу и офісу.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.

3.Співробітництво:
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства, транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні 
фірми та компанії.
Область діяльності партнера:
управління запасами; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація запасів ресурсів на виробничому підприємстві, раціональне 
використання провізних потужностей
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua  mptamk@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович