Технологія оптимізації систем управління запасами підприємств

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія оптимізації систем управління запасами підприємств
Анотація пропозиції :
Університет м.Київ пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення 
розроблених стохастичних моделей задач оптимального управління 
запасами у логістичній системі. Нова технологія забезпечує 
підвищення ефективності функціонування накопичувальних систем 
вантажів у системах транспортної логістики. 
Шукає автотранспортні і логістичні підприємства для впровадження 
програм оптимізації управління запасами у логістичних системах.
Опис пропозиції:
Нова технологія оптимізації стохастичних моделей управління 
запасами забезпечує розв’язання задач оптимізації системи 
управління запасами, управління яких здійснюється за двома 
параметрами: рівнем подачі замовлення на поповнення запасу і 
об’ємом поповнення. Розроблені наступні моделі: 
1) Моделювання системи оптимального управління запасами ресурсів 
за рівнем ризику дефіциту; 
2) Стохастична модель оптимізації системи управління ресурсами 
виробничих  потужностей підприємств; 
3) Моделювання стохастичної системи оперативного управління 
запасами ресурсів за допомогою марковських випадкових процесів; 
4) Стохастична модель системи оперативного управління запасами. 
Комп’ютерне забезпечення реалізації моделі здійснюється у 
системі комп’ютерної математики Mathcad. Розроблені моделі та 
алгоритми їх реалізації дають зручний і ефективний інструментарій 
для моделювання і розв’язання задач у багатьох сферах практичних 
прикладень і можуть використовуватись у інформаційно-логістичних 
системах як оптимізаційний модуль прийняття управлінських рішень.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нові методи вирішення задачі управління запасами у логістичній 
системі  забезпечують наступні переваги перед аналогами: 
- мінімізацію витрат на поповнення запасів і їх зберігання до 5 %;
- зниження рівня гарантійного запасу;
- можливість використання у інформаційно-логістичній системі
як оптимізаційний модуль прийняття управлінських рішень.
Технологічні ключові слова:
1.2.6. Програмне забезпечення комп’ютерів. 
1.2.7.Ком’ютерні технології. 
1.2.13. Інформаційні технології. 
2.3.Управління процесами, логістика.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Технологія надрукована
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Ексклюзивне право ( exclusive rights )
Коментарі:
copyright
 Цуканов О.І. Моделювання системи оптимального управління запасами 
ресурсів за рівнем ризику дефіциту / О.І. Цуканов // Свідоцтво про 
реєстрацію авторського права на твір. – № 36946, Державний 
департамент інтелектуальної власності України. – Заяв. від 
16.12.2010  № 37152 – 12 c.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8. Программы для бизнеса и офиса
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; агропромислове виробництво; 
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства 
з транспортними підрозділами; логістичні компанії

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Розробка та виготовлення на замовлення
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу 
України; транспортно-експедиційні підприємства; виробничі 
підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера:
управління запасами; логістичне планування провізних потужностей.
Задачі партнера:
оптимізація запасів ресурсів на виробничому підприємстві, 
раціональне використання провізних потужностей.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1,
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Цуканов Олександр Іванович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
mptamk@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович