Технологія автоматичного контролю механічних напружень корпусу судна для забезпечення його безпечної експлуатації

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія автоматичного контролю механічних напружень корпусу 
судна для забезпечення його безпечної експлуатації
Анотація пропозиції :
Фахівці науково-дослідної навчальної лабораторії вищого навчального 
закладу з Херсонської області (Україна) пропонують проект 
магнітовимірювального комплексу для контролю механічних напружень 
корпусу судна з метою забезпечення його безпечної експлуатації. 
Лабораторія шукає потенційних інвесторів та партнерів-судновласників.
Опис пропозиції:
Магнітовимірювальний комплекс дозволяє здійснювати моніторинг міцності 
корпусу судна у реальному масштабі часу, а саме: під час вантажних і 
баластних операцій та в умовах морського хвилювання.
Елементи магнітовимірювального комплексу не мають аналогів в світі, 
на них одержані охоронні документи, що дозволяє вийти з даною розробкою 
на світовий ринок засобів контролю.
Простота конструкції магніточутливого перетворювача, схеми обробки його 
вихідного сигналу і радіоканал передачі даних роблять дану розробку 
конкурентоспроможною, яка не вимагає прокладати по корпусу судна кабелі 
живлення та сигнальні кабелі, а число точок контролю можливо збільшувати, 
не змінюючи конструкцію системи контролю в цілому.
Магнітовимірювальний комплекс створює слабке електромагнітне поле і не 
містить речовин небезпечних для навколишнього середовища.
Продавець технології має багаторічний досвід у науково-дослідній і 
виробничій сфері щодо розробки і створення магнітних методів і приладів 
неруйнівного контролю.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Розроблений метод контролю заснований на реєстрації магнітного поля 
корпусу судна, яке створюється полем Землі. Дана розробка принципово 
відрізняється від раніше застосовуваних методів контролю. Перш за все, 
тим, що немає необхідності створювати який-небудь зондувальний сигнал 
в корпусі судна, а потім досліджувати реакцію металу на цей вплив. 
У запропонованій розробці використовується магнітне поле Землі у якості
зондувального поля, а величина залишкового поля вимірюється за допомогою 
магніточутливого елементу на відстані 5 ... 15 мм від корпусу судна. 
Технологічні ключові слова:
1.1.5. Вмонтовані системи та системи реального часу;
2.8.8. Водний транспорт;
2.9.5. Суднобудування;
9.1.4. Електричні технології, що пов’язані з вимірами;
9.1.8. Інші методи неруйнуючого контролю.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент
Патент отриманий
Коментарі:
Отримано 2 патенти України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
8.2. Промислова автоматика.
2) Промислове вимірювальне і реєструюче устаткування
3) Устаткування і системи для управління технологічними процесами
9.1. Транспорт, перевезення
5) Транспортні засоби, транспортне устаткування і запчастини 
Існуючі та потенційні області застосування:
Суднобудування, судноремонт, експлуатація морських суден та суден 
типу «ріка-море».

3.Співробітництво:
Технічна кооперація
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до вимог замовника
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Судновласник
Область діяльності партнера:
Судноплавство, судноремонт
Задачі партнера:
Надання суден
Яким країнам надається перевага: 
Морські країни

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідницький інститут /Університет
Розмір організації (кількість співробітників):
250-500

5. Контактна інформація:
Організація:
Херсонська державна морська академія
Адреса:
Україна. 73000, м. Херсон, пр. Ушакова 20
Місто/Країна:
Херсон / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Завальнюк Ольга Петрівна
Відділ/Департамент:
Науково-дослідна навчальна лабораторія «Експертне оцінювання і 
моніторинг загальної міцності суден для убезпечення мореплавства»
Телефон:
+38(098)6100496
Факс:
(+38 0552) 49-59-02
E-mail:
olga-zavalnjuk@mail.ru
URL: http://www.kma.ks.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Завальнюк Ольга Петрівна