Технологія антикорозійного захисту металоконструкцій і технологічного устаткування

1. Загальний опис:
Заголовок:
Технологія антикорозійного захисту металоконструкцій і технологічного 
устаткування
Анотація пропозиції :
Фахівці лабораторії вищого навчального закладу з Херсонської області 
(Україна) розробили технологію формування нанокомпозитних покриттів з 
використанням ультразвукового диспергування, яка спрямована на 
антикорозійний захист металоконструкцій і підвищення зносостійкості 
технологічного устаткування. Фахівці лабораторії шукають інвесторів, 
партнерів для організації спільного виробництва і впровадження матеріалів 
на підприємствах України та за її межами.
Опис пропозиції:
Розроблена технологія формування нанокомпозитних покриттів з використанням 
ультразвукового диспергування для антикорозійного захисту металоконструкцій 
і технологічного устаткування.
Технологія антикорозійного захисту металоконструкцій і технологічного 
устаткування, шляхом застосування нанокомпозитів використовується для 
захисту поверхонь, які контактують з агресивними середовищами (розчинами 
кислот, солей, лугів, морського середовища). Ефективність застосування 
антикорозійних нанокомпозитних покриттів і технологічний процес їх 
формування впроваджено на підприємстві ТОВ «СК «Марина груп»» (м. Херсон), 
що забезпечило підвищення антикорозійних властивостей устаткування у 
1,8…2,2 рази.
Продавець технології має 20-річний досвід науково-впроваджувальної 
діяльності у сфері розробки та використання епоксидних матеріалів і 
покриттів на їх основі різного функціонального призначення.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Перевагою розроблених нанокомпозитних захисних покриттів над зарубіжними 
аналогами є врахування основних факторів агресивних середовищ, де 
експлуатуються металоконструкції чи технологічне устаткування, і розробка 
матеріалів, які у комплексі мають високі показники фізико-механічних, 
теплофізичних, антикорозійних властивостей і зносостійкості.
Технологічні ключові слова:
2.2.2. Покриття;
2.7.5. Композитні матеріали;
2.7.14. Пластики, полімери;
2.7.15. Властивості матеріалів, корозія / руйнування.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Проміжний НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:

Коментарі:
За тематикою досліджень отримано 4 патенти на корисну модель

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
6.4. Устаткування для нафтового буріння, розвідки та видобутку;
8.1. Матеріали і хімікати;
9.7. Будівництво і будівельна продукція.
Існуючі та потенційні області застосування:
Технологія антикорозійного захисту металоконструкцій і технологічного 
устаткування, яка запропонована заявником, може бути ефективно використана 
у авіа-, машино-, суднобуванні, хімічній, лакофарбовій, нафтовій галузях 
промисловості.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Адаптація до вимог замовника
Комерційна угода з технічним сприянням
Монтаж
Розробка і виготовлення на замовлення
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Промислова організація
Область діяльності партнера:
користувач нанокомпозитного захисного покриття і реалізатор
Задачі партнера:
Впровадження у промисловість нанокомпозитного захисного покриття.
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусія, Молдова, Литва, Польща

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Навчальний заклад при якому виконується науково-дослідницька робота
Розмір організації (кількість співробітників):
250-500

5. Контактна інформація:
Організація:
Херсонська державна морська академія
Адреса:
Україна. 73000, м. Херсон, пр. Ушакова 20
Місто/Країна:
Херсон / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Букетов Андрій Вікторович
Відділ/Департамент:
Лабораторія «Полімерні композитні матеріали в судноводінні»
Телефон:
(050) 749-93-14
Факс:
0552(49-61-74)
E-mail:
academy@kma.ks.ua
URL: http://www.kma.ks.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Букетов Андрій Вікторович