Техніко-технологічне обгрунтування новаційних проектів перевезень за концепцією енерго- і ресурсозбереження

1. Загальний опис:
Заголовок:
Техніко-технологічне обгрунтування новаційних проектів перевезень за концепцією 
енерго- і ресурсозбереження
Анотація пропозиції :
Кафедра «Транспортні технології» Національного транспортного університету може 
розробити методику техніко-технологічного обгрунтування новаційних проектів перевезень, 
яка є частиною методології управління технологічною модернізацією автотранспорту. 
Роботи виконуються на замовлення власників транспортних засобів, а також маркетингових 
департаментів підприємств, проектних організацій і консалтингових компаній в галузі 
розробки (впровадження, удосконалення) транспортних технологій.
Опис пропозиції:
Методика техніко-технологічного обгрунтування новаційних проектів перевезень заснована 
на розрахункових схемах теорії енергоресурсної ефективності автомобіля. Розробка включає 
в себе алгоритм обробки технічної інформації про нові автотранспортні засоби у кожному 
сегменті ринку, розрахункові схеми тестових рухових операцій і математичні моделі 
визначення енергоеквівалентних показників ефективності майбутніх проектів перевезень, 
а також їх співставлення у групах конкуруючих (альтернативних) варіантах проектів. 
Метою запропонованої методики є довгострокове підвищення техніко-технологічної 
конкурентоздатності майбутніх транспортних пропозицій та інтенсивний (за критеріями 
енерго- і ресурсовіддачі) економічний зріст підприємства. 
Кафедра має фахівців з науковим та практичним досвідом організації перевезень на 
автомобільному транспорті, які можуть виконати цю роботу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
На відміну від існуючих, дана методика аналізу новаційних проектів перевезень базується 
не на противитратному, а на енерго- і ресурсозберігаючому підході до відтворення 
автотранспортних послуг при кожному оновленні рухомого складу. Головна ідея концепції 
енерго- і ресурсозбереження - комплексне підвищення енерго- і ресурсовіддачі новаційних 
проектів перевезень шляхом забезпечення техніко-технологічної синергії в життєвому 
циклі автомобіля. Застосування даної методики в рамках методології технологічної 
модернізації автотранспорту дозволяє забезпечити не лише оперативне формування проектів 
організації доставки вантажів, а і довгострокове підвищення конкурентоздатності майбутніх 
транспортних пропозицій шляхом обґрунтування інноваційних рішень з урахуванням виробничої 
результативності техніко-технологічних новацій.
Технологічні ключові слова:
Новий рухомий склад, автомобільні перевезення, енерговитратність, новаційний проект, 
енергетична ефективність.
Додаткова інформація:
Методика включає розрахункові схеми з використанням пакету EXCEL (можлива адаптація схем 
для іншого пакету програм за вимогою замовника).
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Додаткова інформація:
Проведено маркетингові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Коментарі:
Кафедра транспортних технологій розробляє методику техніко-технологічного обгрунтування 
новаційних проектів перевезень, а клієнт надає необхідну інформацію для її розробки та 
використовує у своїй діяльності.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1.2. Перевезення автотранспортом. 
6.8 Енергозбереження. 
9.3.5. Консалтинг.
Існуючі та потенційні області застосування:
Автомобільні перевезення. Перспектива: змішані перевезення.

3.Співробітництво:
Комерційна угода з технічним сприянням
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
транспортне підприємство
Область діяльності партнера:
автомобільні перевезення 
Задачі партнера:
впровадження результатів в діяльність
Яким країнам надається перевага: 
Країни СНД, Європа

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ – 10, вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Хмельов Ігор Володимирович
Відділ/Департамент:
Кафедра транспортних технологій
Телефон:
(044) 280-38-19
E-mail:
ttkafedra@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович