“Технічна механіка” Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 “Транспортні технології”

1. Загальний опис:
Заголовок:
"Технічна механіка" Методичні вказівки до виконання самостійної роботи для 
студентів, які навчаються за напрямом 6.070101 "Транспортні технології"
Анотація пропозиції :
Фахівці вищого навчального закладу технічного профілю в м. Києві уклали 
Методичні вказівки до виконання самостійної роботи студентів з метою надання 
допомоги при вивченні курсу технічної механіки. Автори шукають партнерів для 
співпраці в освітній сфері.
Опис пропозиції:
Методична розробка рекомендується для студентів технічних вузів за напрямом 
підготовки "Транспортні технології" Методичні вказівки вміщують програму дисципліни 
"Технічна механіка", зміст лекцій, практичних та лабораторних занять, питання 
курсу технічної механіки, завдання до виконання самостійної роботи та приклади 
виконання типових завдань.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Методичні вказівки з курсу дисципліни "Технічна механіка" створено з урахуванням 
вимог до фахівців за напрямом підготовки "Транспортні технології"  з метою формування 
у студентів знань з теоретичних основ конструювання, виготовлення та технічної 
експлуатації машин та їх елементів.
Технологічні ключові слова:
11.2 Освіта, навчання
Поточна стадія розвитку:
Авторські права ( copyright )
Вже на ринку
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
подана заявка на отримання свідоцтва авторського права у 2015 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3. Послуги  
7) інші послуги
Існуючі та потенційні області застосування:
освітні послуги

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
освітня установа
Область діяльності партнера:
освітні послуги
Задачі партнера:
використання Методичних вказівок для навчання студентів і  педагогічної роботи
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни СНД

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
НТУ
Адреса:
Вул. Суворова 1
Місто/Країна:
М. Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Ніколаєнко Володимир Анатолійович
Відділ/Департамент:
кафедра теоретичної та прикладної механіки
Телефон:
044-286-38-89
E-mail:
mehkaf@ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв М.М.