Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу

1. Загальний опис:
Заголовок:
Тандем машин для розкривання та підкопування трубопроводу
Анотація пропозиції :
Вищий навчальний заклад з м. Києва пропонує технологію капітального ремонту 
лінійної частини магістральних трубопроводів та технологічне обладнання, 
яке використовується при цьому. Застосування технології забезпечує зменшення 
об'ємів розробленого ґрунту на 20-25%. Вищий навчальний заклад шукає 
зацікавлених партнерів для впровадження розробки.
Опис пропозиції:
Технологія належить до галузі технології капітального ремонту лінійної 
частини магістральних трубопроводів діаметром 530...1220 мм із заміною 
ізоляції без підйому трубопроводу. Пропонована технологія полягає у 
об'єднанні у єдиний комплекс двох машин: машину для розкривання та машину 
для підкопування трубопроводу.  Машина підкопувальна роторна додатково 
оснащена пристроєм для евакуації ґрунту від робочих органів машини 
підкопувальної роторної на робочі органи машини для розкриття трубопроводу. 
Завдяки цьому ґрунт, який розроблюється машиною підкопувальною роторною, 
подається на робочі органи машини для розкриття трубопроводу і механізмами 
цієї машини транспортується у відвал, що дозволяє відмовитись від копання 
глибоких приямків з боків трубопроводу для розміщення у них зазначеного 
ґрунту.
Розробник пропозиції має багаторічний довід у науково-дослідній та виробничій 
сфері щодо створення машин безперервної дії для розробки ґрунтів.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
По-перше, зменшує загальний обсяг земляних робіт і відповідно їх енергоємність 
та технічну складність їх реалізації, особливо у складних умовах (високому рівні 
ґрунтових вод, наявності підстилаючих твердих порід тощо). По-друге, відсутність 
глибоких приямків покращує здатність ґрунту (під трубопроводом) для обпирання на
нього трубопроводу, що виключає неконтрольовані та надмірні просідання ґрунту під 
трубопроводом і відповідно виключає надмірні деформації трубопроводу та погіршення 
його напружено-деформованого стану як під час ремонтних робіт, так і потім, 
під час експлуатації. По-третє, кожна із машин тандему має максимально малу вагу 
та просту конструкцію при забезпеченні високих функціональних можливостей тандему.
Технологічні ключові слова:
2.1 Конструювання та моделювання, Прототипи, 
3.1 Інші промислові технології
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Промисловий зразок
Секрети виробництва ( know-how )
Коментарі:
Заявник є власником патенту України на винахід (отриманий в 2011 р.)

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.3.1 Інженерно-технічні послуги, 
6.9 Інші області, пов'язані з енергетико, 
8.3 Промислове устаткування і машини
Існуючі та потенційні області застосування:
Пропонована технологія може використовуватись під час виконання земляних 
робіт при капітальному ремонті лінійної частини магістральних трубопроводів 
діаметром 530...1220 мм із заміною ізоляції без підйому трубопроводу.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Розробник методики шукає організації в галузі ремонту та експлуатації 
лінійної частини магістральних газо- та нафтопроводів для спільного 
впровадження технології тандему машин.
Область діяльності партнера:
експлуатація лінійної частини магістральних газо- та нафтопроводів
Задачі партнера: 
Впровадження технології
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Беларусь 

4. Інформація про вашу організацію: 
Вид: 
Вищий навчальний заклад 
Тип: 
Дослідний інститут/університет 
Розмір організації (кількість співробітників): 
>500 

5. Контактна інформація: Організація: 
Національний транспортний університет 
Адреса: 
вул. Суворова, 1 
Місто/Країна: 
Київ / Україна 
Контактна особа (ПІБ): 
Мусійко Володимир Данилович 
Відділ/Департамент: 
Кафедра дорожніх машин 
Телефон: 
+380442809773 
E-mail: 
musvd@i.ua 
URL: http://ntu.edu.ua 

6. Повноваження 
Уповноважена особа: 
М.М. Дмитрієв