Система Рятівний Вектор/Vector Rescue проєктування схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків за умов протизаконного втручання у функціонування об’єктів транспортної інфраструктури

Опис пропозиції: За основу ідеї взято вимогу щодо швидкої та адекватної реакції на складні завдання щодо транспортного обслуговування за умов протизаконного втручання у функціонування вулично-дорожньої мережі та діяльність міського, приміського та міжміського пасажирського транспорту. Система забезпечує  невідкладні заходи щодо розосередження пасажиро- та транспортних потоків залежно від їх величини та напрямів, модельного ряду використаних транспортних засобів, характеристик міської, приміської, міжміської транспортної мережі. На основі отриманих картограм розподілу транспортних (пасажиро-) потоків (години доби, дні тижня, місяці тощо) передбачено розробку схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків при взаємодії наявних видів транспорту: авіа, авто, залізниця, метрополітен, водний, фунікулер та облаштування під’їзних шляхів до них. Запровадження системи дозволяє отримати правовий, соціальний, екологічний та економічний ефекти. Університет пропонує запровадження даної системи на території України, країн Європи та СНД

Інноваційні аспекти та переваги пропозиції: Створено нову систему Рятівний Вектор Україна/Vector Rescue Ukraine проєктування схем розосередження пасажиро- та транспортних потоків за умов протизаконного втручання у функціонування вулично-дорожньої мережі та діяльність пасажирського транспорту загального користування за заздалегідь розробленими схемами та невідкладними заходами щодо їх розосередження (враховано обмеження викликані пандемією COVID-19) та відрізняється дієвістю, ефективністю, безпечністю, можливістю моніторингу та підключення до міської, приміської і  міжміської систем диспетчерського управління.

Додаткова інформація: За умов протизаконного втручання у функціонування вулично-дорожньої мережі та діяльність міського, приміського та міжміського пасажирського транспорту, система забезпечує дієве, ефективне, безпечне розосередження пасажиро- та транспортних потоків за заздалегідь розробленими схемами та невідкладними заходами щодо їх розосередження (враховано обмеження викликані пандемією COVID-19)

Тип шуканого партнера: державні адміністрації, органи місцевого самоврядування, бізнес-структури, промислові виробники

Область діяльності партнера:  державне управління та місцеве самоврядування, інтелектуальні технології, виробники полікарбонату та залізобетонних конструкцій, транспортні оператори

Задачі, що стоять перед партнером: виробництво інформаційних технологій та телекомунікацій, полікарбонатних та залізобетонних елементів, організація та управління транспортного процесу

Країни яким надається перевага: регіони України; країни Європи та СНД

Уповноважена особа: Дмитрієв Микола Миколайович