Система регулювання тракторних дизелів за допомогою однорежимного регулятора на базі паливного насоса рядного типу 4УТНМ

1. Загальний опис:
Заголовок:
Система регулювання тракторних дизелів за допомогою однорежимного 
регулятора на базі паливного насоса рядного типу 4УТНМ
Анотація пропозиції :
Група вчених університету у м. Києві, пропонує розроблену систему 
регулювання тракторних дизелів за допомогою однорежимного регулятора 
для покращення паливної економічності та зниження викидів шкідливих 
речовин.
Автори шукають партнерів для реалізації проектів спрямованих на 
дослідження систем регулювання тракторних дизелів. Проведення 
спільних експериментальних досліджень.
Опис пропозиції:
Покращити паливну економічність переобладнаного автомобіля можна 
шляхом застосування на тракторному дизелі зміненої системи регулювання 
частоти, зокрема, однорежимної системи регулювання. 
Для цього розроблено зразок однорежимного регулятора частоти обертання 
дизеля паливного насоса 4УТНМ на базі серійного всережимного регулятора. 
Уточнено математичну модель руху автомобіля з режимами міського їздового
циклу для вантажних автомобілів повною масою більше 3,5 т., з 
використанням якої є можливе дослідження екологічних і паливно-економічних 
показників дизеля з різними типами регуляторів. Проведено безмоторні 
дослідження паливного насоса високого тиску 4УТНМ, моторні дослідження 
тракторного дизеля Д-241 з регуляторами різних типів, досліджувались 
перехідні процеси дизеля Д-241 з різними типами регуляторів. 
Визначено, що використання однорежимної системи регулювання, шляхом 
зниження інтенсивності розгону ТЗ, дозволяє на 16% знизити витрату 
палива та знизити викиди шкідливих речовин.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Впровадження запропонованих рішень, методик та алгоритмів дозволяє 
забезпечити замовника технічними засобами для можливості проведення 
теоретичних досліджень та експериментальних випробувань двигунів для 
визначення ефективності застосування однорежимного регулятора на 
тракторному дизелі.
Технологічні ключові слова:
Дизель, паливна економічність, екологічні показники, однорежимний регулятор, 
паливний насос високого тиску
Додаткова інформація:
Розрахунки показників роботи виконують на математичних моделях, створених 
для визначення впливу регулятора частоти обертання дизеля на показники його 
роботи за режимами міського їздового циклу або у будь-якому з навантажувальних 
режимів.
безмоторні дослідження ПНВТ та моторні дослідження тракторного дизеля 
проводять на електричних гальмівних стендах в широких межах швидкісних 
та навантажувальних режимів. Також проводять дослідження перехідних 
процесів дизеля.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Додаткова інформація:
ДКР, проектно-кошторисна документація
Отримано патент
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
1. Пат. на корисну модель 21373 МПК (2006) F02D 1/04. Регулятор 
частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / Гутаревич Ю.Ф., 
Говорун А.Г., Корпач А.О., Мороз В.В., Добровольський О.С.//.
– опубл. 15.03.07, Бюл. № 3.
2. Пат. на корисну модель 26185 МПК (2006) F02D 1/04. Універсальний 
регулятор частоти обертання двигуна внутрішнього згоряння / 
Гутаревич Ю.Ф., Говорун А.Г., Корпач А.О., Мороз В.В., 
Добровольський О.С., Сєльський М.П.//. – опубл. 10.09.07, Бюл. № 14

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.9.1. Конструювання транспортних засобів;
4.3.1. Вугіль і вуглеводні;
4.3.4. Рідке викопне паливо;
10.2.3. Екологія.
Існуючі та потенційні області застосування:
Результати наукової діяльності можуть бути використані при 
обґрунтуванні завдань та напрямів реалізації програми енергозбереження 
та покращення екологічної безпеки на транспорті та застосовуватись 
та на підприємствах автомобільного транспорту та двигунобудівних 
підприємствах.
Наукові досягнення можна використовувати у навчальному процесі ВУЗів.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Спільна подальша розробка
Випробування нових застосувань
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Підприємства і організації автомобільної та двигунобудівної галузі, 
органи державного управління двигунобудівної промисловості, освітня 
установа
Область діяльності партнера:
Паливно-енергетичний сектор, транспортний сектор, аграрний сектор
підприємства автомобільного транспорту
Задачі партнера:
Реалізація програми енергозбереження та покращення екологічної безпеки 
автомобільного транспорту
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Країни Євросоюзу, США, країни Африки

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Україна
Контактна особа (ПІБ):
Сирота Олександр Вадимович
Відділ/Департамент:
Кафедра «Двигуни і теплотехніка»
Телефон:
2804716
E-mail:
kafedradvzntu@gmail.com

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович