Система прогнозування завантаження вулично-дорожньої мережі міста транспортними потоками на основі дослідження її електричної моделі.

1. Загальний опис:
Заголовок:
Система прогнозування завантаження вулично-дорожньої мережі 
міста транспортними потоками на основі дослідження її 
електричної моделі.
Анотація пропозиції:
Пропонується система прогнозування і регулювання завантаження 
вулично-дорожньої мережі (ВДМ) міста, в якій оперативний 
перерозподіл транспортних потоків здійснюється за результатами 
електричного імітаційного моделювання ВДМ і транспортних 
потоків на поточний момент часу. Замість побудови реальних 
електричних кіл в системі використано побудову відповідної 
електричної схеми в середовищі комп’ютерної програми 
моделювання електричних і електронних кіл.
Опис пропозиції:
На основі виявлення аналогій  в закономірностях перебігу 
процесів в електричних  колах та транспортних потоків  
запропоновано електрична аналогова модель аналізу транспортних 
потоків у ВДМ міста. Опори віток електричної моделі ВДМ, 
являють собою аналоги однорідних ділянок, розташованих між 
вузлами – перехрестями вулиць; величина їх  розраховується 
виходячи з максимально можливих значень пропускної спроможності 
відповідних вулиць. Вхідні і вихідні транспортні потоки 
моделюються електричними струмами. Розподіл струмів в 
розгалужених електричних колах, який ґрунтується на властивості 
електричних кіл споживати мінімум потужності, оперативно 
відображає розподіл інтенсивності транспортних потоків у ВДМ. 
Оптимальне завантаження ВДМ контролюється критичними електричними 
струмами, які виникають на відповідних опорах розгалужених 
електричних кіл. Відстеження критичних електричних струмів у 
розгалужених електричних колах дозволяє оперативно втручатися в 
процеси розвантаження транспортних потоків ВДМ. Отримані в 
рамках такої моделі значення характеристик кінетики транспортних 
потоків добре узгоджуються з результатами відповідних емпіричних 
спостережень. Це дає підстави вважати, що запропонована модель 
може знайти своє застосування для дослідження певних 
закономірностей функціонування транспортних систем.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Оперативний перерозподіл транспортних потоків по вулицях і 
магістралях міста відрізняється від існуючих способів тим, що 
перерозподіл здійснюється на основі результатів електричного 
імітаційного моделювання ВДМ і потоків на поточний момент часу. 
Електричне моделювання здійснюється в середовищі комп’ютерних 
програм моделювання електричних схем, що завдяки їх зручному 
інтерфейсу значно спрощує встановлення і вимірювання параметрів 
моделюючих кіл, їх структурну і параметричну модифікацію. 
Технологічні ключові слова:
1.2. Обробка інформації, інформаційні системи, управління 
технологічним потоком
1.2.16. Моделювання
1.3. Застосування інформаційних технологій і телематики
1.3.3. Застосування в сфері транспорту і логістики
5.4. Математика, статистика
5.4.2. Математичне моделювання
Поточна стадія розвитку:
Лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Авторські права 
Коментарі:
Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 
№ 39522, Україна (заявка від 01.06.11 № 39732)
Патент на корисну модель № 85069, Україна, МПК G08G 1/00; 
G05B 17/00 від 11.11.2013, Бюл. № 21, 2013 р.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.3. Спеціалізовані системи, придатні до застосування без 
додаткової настройки ("під ключ")
2.7. Комп’ютерне програмне забезпечення
14) Інші спеціалізовані додатки
24) Консультаційні послуги
8.2. Промислова автоматика
3) Обладнання та системи для керування технологічними процесами
9.1. Транспорт, перевезення
2) Перевезення автотранспортом
Існуючі та потенційні області застосування:
Управління міським господарством
Управління дорожнім рухом у місті
Транспортні системи міст
Управління процесом забезпечення попиту населення міста на 
транспортне обслуговування
Технології організації і управління дорожнім рухом

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Адаптація до потреб замовника
Комерційна угода з технічним сприянням:
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Вищі навчальні заклади
Установи з управління міським господарством, дорожнім рухом 
у місті, транспортними системами міст
Область діяльності партнера:
Науково-педагогічна
Управлінська
Задачі партнера:
Надання необхідної інформації для конкретних завдань
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни ЄС, США.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
вул. Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Данчук Віктор Дмитрович
Кривенко Віктор Іванович
Тарабан Сергій Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра електроніки та обчислювальної техніки
Телефон:
284-64-39
E-mail: 
vik_krivenko@mail.ru

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович