Система підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню не збалансованими вантажними перевезеннями

1. Загальний опис:
Заголовок:
Система підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню не збалансованими  
вантажними перевезеннями
Анотація пропозиції :
Університет м. Київ пропонує алгоритмічне та програмне забезпечення системи 
підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню не збалансованими  
вантажними перевезеннями. Нова технологія забезпечує підвищення ефективності 
функціонування транспортної логістики виробничого підприємства за рахунок 
підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню. Шукає автотранспортні 
і логістичні підприємства для впровадження програм оптимізації вантажних перевезень.
Опис пропозиції:
Нова технологія  системи підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню:
розв’язання задачі оптимізації управління не збалансованими  вантажними 
перевезеннями;
розв’язання задачі раціонального використання парку транспортних засобів 
виробничого підприємства.
Пропонується поетапне рішення задач по створенню система підтримки прийняття 
рішень по оптимальному управлінню не збалансованими  вантажними перевезеннями.
Пропонуються нові підходи, орієнтовані на використання засобів і методів 
сучасних прогресивних інформаційних технологій, що дозволить значною мірою 
підвищити ефективність функціонування транспортної логістики виробничого 
підприємства
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Нова система підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню не 
збалансованими  вантажними перевезеннями має наступні переваги:
 мінімізація витрат на транспортування до 10 %;
 максимально повне використання вантажопідйомності транспортного засобу 
в логістиці;
 зниження часу на виконання транспортних перевезень до 35 %;
 доставка вантажів точно в строк.
Технологічні ключові слова:
2.Промислове виробництво, технології матеріалів і транспорту. 
2.3. Управління процесами, логістика. 
2.8.Транспортна інфраструктура. 
2.8.5. Автодорожний транспорт; 
2.9. Технології пасажирських і вантажних перевезень. 
2.9.4. Автодорожні транспортні засоби.
Додаткова інформація:
Технологія забезпечена перевіреними  комп’ютерними програмами, які мають 
Свідоцтва про реєстрацію авторських прав на твір.
Кількість транспортних вузлів, транспортних ділянок і транспортних засобів 
для вирішення транспортної задачі не обмежена.
Поточна стадія розвитку:
Макет, дослідний зразок
Авторські права ( copyright )
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Авторські права ( copyright )
Коментарі:
( copyright )
Прокудін Г.С. Система підтримки прийняття рішень по оптимальному управлінню 
не збалансованими  вантажними перевезеннями. Свідоцтво про внесення суб’єкта 
підприємницької діяльності до Реєстру виробничих програм забезпечення / 
Г.С. Прокудін, М.М.Дмитрієв // – Серія ВР, № 00932, Україна, МОН – ід. 
Код 02070915;  заяв. 18.06.08. –  66с.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
2.Комп’ютерні засоби. 
2.7.Комп’ютерне програмне забезпечення. 
2.7.7.Прикладне програмне забезпечення. 
2.7.8. Программы для бизнеса и офиса
Існуючі та потенційні області застосування:
Автотранспортні підприємства; транспортно-експедиційні підприємства; 
виробничі підприємства з транспортними підрозділами; логістичні компанії.

3.Співробітництво:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Зміна існуючих технологій потенційного партнера
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
Автотранспортні підприємства дорожньо-транспортного комплексу України; 
транспортно-експедиційні підприємства; виробничі підприємства з 
транспортними підрозділами; логістичні компанії.
Область діяльності партнера:
перевезення вантажів та пасажирів; логістичне планування автоперевезень.
Задачі партнера:
оптимізація управління не збалансованими вантажними перевезеннями
Яким країнам надається перевага: 
Україна, Білорусь, Польща, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ,  вул.Суворова, 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Прокудін Георгій Семенович
Відділ/Департамент:
Кафедра міжнародних перевезень та митного контролю
Телефон:
(+38044) 280-84-02
Факс:
(+38044) 280-84-02
E-mail:
p_g_s@ukr.net
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович