Створення регіонального освітянського логістичного центру з використанням досягнень інфотехнології і логістики

1. Загальний опис:
Заголовок:
Створення регіонального освітянського логістичного центру з 
використанням досягнень інфотехнології і логістики
Анотація пропозиції :
Університет, що спеціалізується в галузі освітніх послуг та 
наукових розробок,
запропонував створити єдиний педагогічний простір в регіоні 
на базі Регіонального освітянського логістичного центру 
Національного транспортного університету для надання на основі 
аутсорсингу педагогічних логістичних послуг всім учасникам 
педагогічного простору регіону.  Університет шукає партнерів 
для  впровадження технології у виробництво.
Опис пропозиції:
- організація освітніх логістичних ланцюжків та відстеження 
їх виконання;
- оптимізація розміщення освітніх закладів в регіоні;
- підбір партнерів для закладів освіти та допомога в укладанні 
договорів;
- консультація з приводу технологій навчання;
- створення регіонального банку даних (резерву) для викладачів, 
студентів/випускників та роботодавців;
 - проведення регіональних нарад та конференцій;
- вивчення та розповсюдження нових методів навчання та 
управління;
- вивчення потреб у спеціалістах у сфері транспорту  та логістики 
в регіонах;
- підбір кандидатур для участі в конкурсі на вакантні посади 
менеджерів у сфері транспорту  та логістики;
- постачання закладам освіти сучасного устаткування, методичної 
та навчальної літератури   для навчального процесу;
- створення та управління регіональною електронною мережею 
бібліотек закладів освіти  та   місцевих бібліотек;
- проведення регіональних соціологічних опитувань з проблем 
освіти та працевлаштування, подальшого розвитку тощо;
- допомога у підготовці наукових кадрів для регіональних закладів 
освіти;
- порівняльний аналіз діяльності закладів освіти; 
- оцінка ефективності освітньої системи, розробка та впровадження 
інноваційних проектів тощо.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Запропонована технологія дозволяє забезпечити створення механізму 
для реалізації реформування у галузі освіти та надання аутсорсингу 
у виконанні різноманітних робіт на регіональному рівні та функцій 
місцевих адміністрацій, що дозволить перейти на більш високій 
рівень управління регіоном (охорона здоров’я, культура, соціальні 
проблеми тощо)
Технологічні ключові слова:
1.2. Обробка інформації, інформаційні системи,Управління 
технологічним потоком.  
1.2.15. Управління знаннями, управління процесами.
Додаткова інформація:
Створення інформаційно-логістичного центру Національного транспортного 
університету. Управління здійснюється через локальну інформаційну 
мережу із загальним сайтом  з подальшим виходом до Глобальної 
педагогічної мережі. Створення баз даних абітурієнтів, студентів, 
аспірантів, професорсько-викладацького складу, фахівців транспортно-
дорожніх операторів та інших організацій. Робота на комерційній основі 
(аутсорсинг), шляхом укладення договорів з організаціями та учасниками 
педагогічного процесу для
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Промисловий зразок
Додаткова інформація:
Проміжна НДДКР, додаткові дослідження
Права інтелектуальної власності:
Подана заявка на патент 
Промисловий зразок
Коментарі:
патент України

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
1.1. Комерційні комунікації.
4. Інші. комерційні комунікації.
Існуючі та потенційні області застосування:
Управління знаннями, управління процесами.

3.Співробітництво:
Технічна кооперація:
Спільна подальша розробка
Адаптація до потреб замовника
Згода про спільне підприємство
Виробнича згода (субпідряд та спільний підряд):
Адаптація технології на нові матеріали
Комерційна угода з технічним сприянням:
Розробка та виготовлення на замовлення
Фінансові ресурси
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
навчальні заклади, місцеві держадміністрації, транспортно-дорожні 
оператори.
Область діяльності партнера:
Управління знаннями, управління процесами.
Задачі партнера:
Впровадження технології в сфері управління
Яким країнам надається перевага: 
Україна, країни Євросоюзу, країни СНД.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
Україна, 01010, м. Київ, Суворова 1
Місто/Країна:
Київ / Україна
Контактна особа (ПІБ):
Дмитрієв Микола Миколайович
Відділ/Департамент:
Кафедра аеропортів
Телефон:
(+38044) 280-70-73
Факс:
(+38044) 280-70-73
E-mail:
dmitriev@ntu.edu.ua
URL: http://ntu.edu.ua

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович