Спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої мережі міста транспортними потоками

1. Загальний опис:
Заголовок:
Спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої мережі міста
транспортними потоками
Анотація пропозиції :
Університет (м. Київ), що спеціалізується в галузі освітніх послуг та
наукових розробок, розробив спосіб регулювання та завантаження
вулично-дорожньої мережі міста транспортними потоками, який стосується
сфери дорожнього руху та його безпеки. Спосіб спрямований на підвищення
ефективності функціонування вулично-дорожньої мережі великого міста.
Опис пропозиції:
Спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої мережі міста
транспортними потоками включає оперативний перерозподіл транспортних
потоків по автомобільних дорогах й магістралях. При цьому  перерозподіл
транспортних потоків виконують на основі результатів електричного
імітаційного моделювання вулично-дорожньої мережі і транспортних потоків
на поточний момент часу.
Інноваційні аспекти та переваги пропозиції:
Перевагами пропозиції є можливість відтворити динамічний стан
вулично-дорожньої мережі і оперативно ідентифікувати ті ділянки, які
знаходяться в критичних та заторних станах.
Технологічні ключові слова:
автодорожній транспорт,
моделювання,
оптимізація процесів,
управління процесами.
Додаткова інформація:
Електричне моделювання доцільно здійснювати в середовищах моделювання
електричних і електронних таких, як Electronics WorkBench або Multisim, в
яких легко і зручно здійснюються вимірювання параметрів кола, а також
структурна і параметрична модифікація.
Поточна стадія розвитку:
НДР, лабораторні випробування
Права інтелектуальної власності:
Отримано патент
Патент отримано в 2013 році.

2. Області застосування:
Коди ринкових застосувань:
9.1. Транспорт, перевезення
Існуючі та потенційні області застосування:
Розроблений спосіб регулювання та завантаження вулично-дорожньої
мережі міста транспортними потоками може бути впроваджений у сфері
дорожнього руху та його безпеки.

3.Співробітництво:
Ліцензована угода
Адаптація до потреб замовника
Новий спосіб використання існуючої виробничої лінії
Принципово новий процес
Технічне консультування
Коментарі:
Тип шуканого партнера:
науково-дослідні організації, комерційні великі або малі підприємства.
Область діяльності партнера:
управління у сфері дорожнього руху та його безпеки.
Задачі партнера:
впровадження технології.
Яким країнам надається перевага:
Україна.

4. Інформація про вашу організацію:
Вид:
Установа
Тип:
Дослідний інститут/університет
Розмір організації (кількість співробітників):
>500

5. Контактна інформація:
Організація:
Національний транспортний університет
Адреса:
01010, Київ-10, вул. Суворова, 1,  УБК, к.213.
Місто/Країна:
м. Київ, Україна
Контактна особа (ПІБ):
Тарабан Сергій Миколайович
Відділ/Департамент:
кафедра електроніки та обчислювальної техніки
Телефон:
(+38044) 284-64-39
E-mail:
sm_taraban@ukr.net

6. Повноваження
Уповноважена особа:
Дмитрієв Микола Миколайович